Obec Skrchov
obec
Skrchov

Sportovní areál

Sportovní areál

Sportovní areál s dětským hřištěm za obecním úřadem – veřejně přístupný oplocený areál s dětským hřištěm a pískovým (šotolinovým) a asfaltovým víceúčelovým hřiště a kovovými cvičícími prvky. Prostor sportovního areálu je z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku monitorován kamerovým systémem obce Skrchov.

Správce sportovního areálu:

 • Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov

 • tel. 733 364 219, 733 363 259

 • e-mail : obec.skrchov@centrum.cz

Obrázky sportovního areálu:

Obrázek Sportovní areál Cvičící prvky Asfaltové hřiště Obrázek Sportovní areál Dětské hřiště

 Obrázek Sportovní areál Dětské hřiště Obrázek Sportovní areál Pískové hřiště

 Obrázek Sportovní areál Vstup u obecního úřadu Obrázek Sportovní areál Vstup u obecního úřadu


Obrázek Sportovní areál ve Skrchově logo

Provozní a návštěvní řád:

Informace pro návštěvníky:

 • Sportovní areál je volně přístupný veřejnosti.
 • Vstup do areálu je možný pouze příslušnými vstupy.
 • Provozní doba areálu je od 8:00 do 21:00 hodin.
 • Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem a při využití Veřejného dětského hřiště a Veřejného dětského hřiště s venkovním fitness zařízením i s provozními řády těchto hřišť!
 • Součástí sportovního areálu je Veřejné dětské hřiště, Veřejné dětské hřiště s venkovním fitness zařízením, Asfaltové a Šotolinové (pískové) víceúčelové hřiště, Taneční parket, Klubovna a Provozní objekty, ve kterých je umístěno WC, umývárna se sprchou a další technické zázemí včetně zpevněných ploch.
 • V areálu není možné pořádat akci s vyloučením veřejnosti.
 • V případě pořádaní sportovních, kulturních a jiných akcí je přístup veřejnosti regulován pořadatelskou službou. O konání akce je veřejnost informována na informační vývěsce a webových stránkách správce areálu.
 • Správce areálu neručí za odložené věci, peníze a cennosti návštěvníků.

Bezpečnost:

 • Děti mladší 15ti let musí být při využívání zařízení sportovního areálu z důvodu bezpečnosti stále pod dozorem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby). U dětí mladších 3 let je nutný trvalý dozor dospělé osoby!
 • Dospělá osoba (rodič, odpovědná osoba) je povinna, před tím, než se dítě dostane do kontaktu se zařízením a herními prvky sportovního areálu, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících se dětí v pořádku. V případě zjištění stavu ohrožující bezpečnost nesmí dospělá osoba připustit jejich využívání a o této skutečnosti informovat správce sportovního areálu.
 • Je-li zařízení nebo povrch hřiště mokrý, kluzký nebo namrzlý je vstup dětí na hřiště zakázán.
 • V horkém počasí může být povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, kdy hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba (rodič, odpovědná osoba) je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
 • Návštěvníci hřiště jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky. Do prostoru hřiště je zákaz vstupu u dětí (občanů) trpících nakažlivou nemocí nebo těch, kdo jsou v tzv. karanténě.
 • Návštěvníci nesmí do areálu přinášet skleněné a ostré předměty (např. láhve, nůž, nůžky, injekční stříkačky…), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny správce areálu a v případě pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí pořadatelské služby.
 • Dodržovat pravidla slušného chování, hygieny a bezpečnosti tak, aby svým chováním neohrozil a neomezil ostatní návštěvníky ani práva majitelů sousedních pozemků a nemovitostí (např. hlučným a vulgárním chováním).
 • Chovat se na hřištích v souladu s účelem, pro která byla hřiště zřízena.
 • Nést odpovědnost za škody způsobené svým chováním.
 • Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky.
 • Dodržovat čistotu a po své návštěvě uvést prostory, zařízení a vybavení do náležitého stavu (uklidit). Odpadky odhazovat jen do určených nádob!

Platí přísný zákaz:

 • Poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu, v případě nezletilého pachatele bude škoda vymáhána na jeho odpovědných zástupcích).
 • Vynášení jakéhokoliv zařízení a vybavení mimo sportovní areál.
 • Jízdy na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu na šotolinovém (pískovém) hřišti a Veřejném dětském hřišti.
 • Poškozování povrchu sportovišť hloubením jakýchkoliv důlků či jamek bez výjimky (tedy ani pro účely hry nebo sportu) a to včetně šotolinového (pískového) povrchu hřiště.
 • Konzumace omamných a návykových látek.
 • Požívání alkoholických nápojů mimo místa pro tyto účely určená.
 • Odhazování žvýkaček na hřištích.
 • Kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 • Stanování, nocování bez souhlasu správce areálu.
 • Ničení majetku a zařízení a to včetně veřejné zeleně v areálu.
 • Vjezdu všech motorových vozidel do sportovního areálu, s výjimkou vozidel organizátorů a pořadatelů akcí se souhlasem správce areálu.
 • Vodění a volné pobíhání psů, koček a jiných zvířat do prostoru areálu.
 • Přelézání plotu a zavěšování se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal, atd., branky a brány a oplocení areálu!
 • Vnášet do areálu skleněné a ostré předměty (např. láhve, nůž, nůžky, injekční stříkačky,…), zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 • Pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez souhlasu správce areálu.

Děkujeme vám za spolupráci při zajištění bezpečnosti, čistoty a hygienické nezávadnosti areálu. Pomůže nám, pokud veškeré závady sdělíte správci sportovního areálu: Obec Skrchov, 679 61 Skrchov 19, tel. 733 364 219, 733 363 259. 

Provozní a návštěvní řád sportovního areálu byl schválen zastupitelstvem obce Skrchov dne 21. 7. 2015.

Správce sportovního areálu:

Volný čas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21
22
23 24
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7
8
9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21
22
23 24
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křížek u Obecního úřadu v zimě 2020