Příspěvky označené Zastupitelstvo

• Zasedání zastupitelstva obce 24.7.2018

V ÚTERÝ 24.7.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.5-2018
3.Projednání podání žádosti o dotaci na zateplení střechy a výměnu zdroje vytápění budovy OÚ a schválení smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
4.Schválení ,,Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti“ na parcele číslo 294/1 v k.ú. Skrchov
5.Schválení ,,Obecně závazné vyhlášky č.1/2018 obce Skrchov k regulaci zásobování vodou“
6.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 24.7.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.7.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 25.7.2018
Evidenční číslo: 657


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Volby do Zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech ve dnech 5. a 6.října 2018:
Oznámení počet členů ZO Skrchov   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.7.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 6.10.2018
Evidenční číslo: 653


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 3.7.2018

V ÚTERÝ 3.7.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Návrh řešení nedostatku vody ve vodojemu – Skrchov
3.Schválení smluv na věcná břemena mezi obcí Skrchov a BaL Teluria
4.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 3.7.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.6.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.7.2018
Evidenční číslo: 652


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018

V ÚTERÝ 19.6.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2017
3.Schválení účetní závěrky k 31.12.2017
4.Rozpočtové opatření č.3-2018 a č.4-2018
5.Posouzení vymahatelnosti pohledávky
6.Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov
7.Vodojem Skrchov – řešení nedostatku vody
8.Studie odtokových poměrů
9.Schválení rozpočtových nákladů – OÚ Skrchov, zpevněné plochy
10.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.6.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.6.2018
Evidenční číslo: 651


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 4.4.2018

Zápis z obecního zastupitelstva 4.4.2018   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře