Příspěvky označené Zastupitelstvo

• Zasedání zastupitelstva obce 22.1.2019

V ÚTERÝ 22.1.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení smlouvy o dílo s firmou Tritius, Brno
3.Schválení dokumentů pro veřejnou zakázku „Skrchov – napojení na SV Letovice“
4.Projednání návrhu dohody na vyřešení sporu o vlastnictví pozemku p.č. 309/5 a 90/1 v k.ú. Skrchov
5.Projednání cenové nabídky na truhlářské práce
6.Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
7.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 22.1.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 23.1.2019
Evidenční číslo: 690


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• PF 2019

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přeje
zastupitelstvo obce Skrchov


Obrázek PF 2019 Obec Skrchov


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018

V ÚTERÝ 18.12.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Projednání napojení vodovodu Skrchov na SV Letovice
3.Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Skrchov a Městem Letovice
4.Schválení rozpočtu Obce Skrchov na rok 2019
5.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Skrchov na rok 2020–2021
6.Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtových opatření
7.Rozpočtové opatření č.9-2018
8.Schválení výše místního poplatku na rok 2019 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9.Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
10.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
11.Projednání žádosti o příspěvek na rok 2019
12.Přijetí rozhodnutí č. 11051821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
13.Schválení cenové nabídky
14.Informace k plotu
15.Projednání nedobytné pohledávky
16.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 18.12.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.12.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.12.2018
Evidenční číslo: 686


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 28.10.2018

Zápis z obecního zastupitelstva 28.10.2018   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 25.9.2018

Zápis z obecního zastupitelstva 25.9.2018   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře