Příspěvky označené Zastupitelstvo

• Zápis z obecního zastupitelstva 14.12.2017

Zápis z obecního zastupitelstva 14.12.2017   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• PF 2018

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
Vám přeje
zastupitelstvo obce Skrchov


Obrázek PF 2018 Obec Skrchov


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 14.12.2017

Ve čtvrtek 12.12.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Pozvání BaL Teluria – Skrchov
3.Pozvání p. Pánka – stížnost
4.Rozpočtové opatření č.6-2017 a č.7-2017
5.Zpráva finančního výboru k navrženému rozpočtu obce na rok 2018
6.Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2019–2020
7.Schválení odměn
8.Schválení smlouvy na věcné břemeno s E.ON Distribucí, a.s. České Budějovice na
venkovní vedení VN na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
9.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na vodovodní přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
10.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na kanalizační přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
11.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na plynovodní přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
12.Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtového opatření
13.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
14.Schválení výše místního poplatku na rok 2018 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15.Schválení obecně závazné vyhlášky obce Skrchov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.Zpráva kontrolního výboru
17.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 14.12.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 7.12.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.12.2017
Evidenční číslo: 622


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 26.9.2017

Zápis z obecního zastupitelstva 26.9.2017   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 26.9.2017

V úterý 26.9.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.4-2017 a č.5-2017
3.Informace k dopravnímu značení – točna
4.Smlouva o zřízení služebnosti, prověření ochranného pásma
5.Informace k silnici I/43 Letovice – Rozhraní
6.Majetkové vypořádání – SVAK Boskovice
7.Kontrolní komise
8.Oprava místní komunikace
9.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 26.9.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.9.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.9.2017
Evidenční číslo: 599


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře