Příspěvky označené Zastupitelstvo

• Zápis z obecního zastupitelstva 26.9.2017

Zápis z obecního zastupitelstva 26.9.2017   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 26.9.2017

V úterý 26.9.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.4-2017 a č.5-2017
3.Informace k dopravnímu značení – točna
4.Smlouva o zřízení služebnosti, prověření ochranného pásma
5.Informace k silnici I/43 Letovice – Rozhraní
6.Majetkové vypořádání – SVAK Boskovice
7.Kontrolní komise
8.Oprava místní komunikace
9.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 26.9.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.9.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.9.2017
Evidenční číslo: 599


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 11.7.2017

Zápis z obecního zastupitelstva 11.7.2017   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 20.6.2017

Zápis z obecního zastupitelstva 20.6.2017   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 11.7.2017

V úterý 11.7.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Sklad BaL Teluria – dopravní řešení
3.Vyjádření ke znaleckému posudku – průjezdnost k č.p.42
4.Kontrolní komise
5.Projednání příspěvku pro ZO ČSV Letovice
6.Připojení k výzvě k řešení problematiky nakládání s odpadními vodami
7.Prezentace obce na mapě regionu
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 11.7.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.7.2017
Evidenční číslo: 588


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře