Příspěvky označené Zastupitelstvo

• Zápis z obecního zastupitelstva 28.7.2020

Zápis z obecního zastupitelstva 28.7.2020   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 23.6.2020

Zápis z obecního zastupitelstva 23.6.2020   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 28.7.2020

V ÚTERÝ 28.7.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Dodržujte prosím následující opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem KORONAVIRU SARS CoV-2 při návštěvě obecního úřadu – odkaz, děkujeme. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti liniové stavby
3.Spoluúčast na vypořádání věcného břemene vodovodu Skrchov
4.Schválení smlouvy o výpůjčce
5.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 28.7.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 21.7.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.7.2020
Evidenční číslo: 824


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 23.6.2020

V ÚTERÝ 23.6.2020 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Dodržujte prosím následující opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem KORONAVIRU SARS CoV-2 při návštěvě obecního úřadu – odkaz, děkujeme. Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Revokace usnesení č.13/12, č.13/15, č.13/10
3.Schválení závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2019
4.Schválení účetní závěrky k 31.12.2019
5.Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2019
6.Rozpočtové náklady na opěrnou zeď
7.Schválení nabídky zpracování projektu koncepce rozvoje a revitalizace „VO“
8.Schválení nabídky zpracování podkladů a žádosti státního programu EFEKT 2017–2021
9.Plocha pro přístřešek a přístřešek
10.Schválení ceny 240 l popelnice pro živnostníky
11.Schválení smlouvy o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro živnostníky
12.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 23.6.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.6.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 24.6.2020
Evidenční číslo: 817


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 12.5.2020

Zápis z obecního zastupitelstva 12.5.2020   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře