Příspěvky označené Zákon

• Revize kotlů na pevná paliva

Dne 21.10.2019 se bude v naší obci provádět tzv. revize kotlů na pevná paliva dle zákona č.201/2012. Jedná se o povinné kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva od 10-300 kW příkonu. Tyto kontroly mají platnost 3 roky od data vystavení zprávy. Prohlídku bude provádět firma Komplyn – cz s.r.o. (IČ: 07130201), pro kotle Viadrus, Dakon, Slokov, Opop, Thermona. Zájemci o provedení kontroly se mohou nahlásit na Obecním úřadě ve Skrchově v úředních hodinách nebo na telefonním čísle: 733 364 219 nebo emailu: obec.skrchov@centrum.cz do 13.10.2019. Doporučená cena Revize kotle na pevná paliva je 800,-Kč. Cena je bez nákladů za případnou výměnu vadných dílů. Při kontrole bude posouzen stav kotle, komína, kouřovodu a zapojení kotle a topného systému. Více informací v přiloženém dokumentu.

Revize kotlů na pevná paliva Komplyn 2019   

Obrázek Kontrola kotlů na pevná paliva

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Výroční zpráva za rok 2018

Úřad obce Skrchov zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2018.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.2.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.3.2019
Evidenční číslo: 697


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Výroční zpráva za rok 2017

Úřad obce Skrchov zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2017.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.2.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.3.2018
Evidenční číslo: 633


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Výroční zpráva za rok 2016

Úřad obce Skrchov zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2016.


Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 9.3.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 25.3.2017
Evidenční číslo: 573


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Kontrola kotlů na pevná paliva

Zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. stanovuje, že do konce roku 2016 musí být každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem. Tyto kontroly mají platnost 2 roky od data vystavení zprávy. Dne 3.prosince 2016 v dopoledních hodinách bude probíhat tzv. revizi kotlů na pevná paliva dle zákona č.201/2012. Prohlídku bude provádět firma Švéda IČ 73161021, pro kotle Viadrus, Dakon, Slokov, Opop, Thermona. Zájemci o provedení kontroly se mohou nahlásit na Obecním úřadě ve Skrchově na telefonním čísle: 733 364 219 nebo emailu: obec.skrchov@centrum.cz nebo přímo u firmy Švéda na telefonním čísle: 776 207 400 nebo emailu: sveda0@seznam.cz. Doporučená cena kontroly je 900,-Kč. Cena je bez nákladů za případnou výměnu vadných dílů. Při kontrole bude posouzen stav kotle, komína, kouřovodu a zapojení kotle a topného systému. Více informací v přiloženém dokumentu.


Revize kotlů na pevná paliva Švéda 2016   

Obrázek Kontrola kotlů na pevná paliva


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře