Příspěvky označené Vytápění

• Letovice seminář Kotlíkové dotace

Vyměňte svůj starý kotel na tuhá paliva za nový! Pozvánka na seminář o Kotlíkových dotacích v Jihomoravském kraji. Srdečně Vás zveme na seminář o tzv. „kotlíkových dotacích“ v Jihomoravském kraji, který se bude konat dne 21.listopadu 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Letovice, Masarykovo nám.210/19, Letovice.Téma semináře budou informace od podání žádosti po dokončení projektu. Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3.emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Při porušení tohoto zákazu hrozí pokuta až 50.000 Kč. Více informací na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web a města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.
Seminář Kotlíkové dotace pozvánka 21.11.2018   
Seminář Kotlíkové dotace program 21.11.2018   

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Informace JMK

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva. Jihomoravský kraj v připravuje v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Výše dotace se bude pohybovat od 70-80% dle typu pořizovaného zdroje a dle místa realizace. Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá vyhlášení první výzvy na výměnu kotlů na pevná paliva pro fyzické osoby nejdříve na přelomu roku 2015/2016. Předpokládaná alokace pro Jihomoravský kraj je cca 130 mil. Kč..
Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech a také na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web, kde je zveřejněn také dotazník předběžného zájmu.


JMK Kotlíkové dotace   
JMK Kotlíkové dotace Pravidla   
JMK Kotlíkové dotace Seznam   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.8.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.8.2015
Evidenční číslo: 492

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře