Příspěvky označené Vodovod

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na IX. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 24.června 2013 v 10:00hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko, Závěrečný účet za rok 2012, Komentář k závěrečnému účtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012, Obce Svazku-Vyúčtování kalkulace vodného a stočného za rok 2012, včetně příloh.
IX.1Valná hromada – pozvánka, návrh programu   
IX.4.1.Závěrečný účet rok 2012   
IX.4.1.1.Inventarizační zpráva rok 2012   
IX.4.2.FIN2 Výkaz pro hodnocení rozpočtu   
IX.4.3.Rozvaha – Bilance   
IX.4.3.1.Příloha k Rozvaze – Bilanci   
IX.4.4.Výkaz zisku a ztráty   
IX.4.5.Komentář k závěrečnému účtu   
IX.4.6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   

IX.5.1.Obce Svazku Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2012 – Obec Skrchov   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.6.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 21.6.2013
Evidenční číslo: 371


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Odpočet vodoměrů

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice, oznamuje, že dne 11.dubna 2013 (čtvrtek) od 8:00 do 14:00hodin bude prováděn odpočet vodoměrů. Zapsaný stav vodoměru je možno nechat u sousedů, nebo nalepit na dveře.

Oznámení VAS a.s. – odpočet vodoměrů 2013   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Informace VAS a.s.

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice formát odkaz externí web upozorňuje odběratele vody z VDJ Skrchov o přerušení dodávky vody dle Zákona 274/2001 Sb., §9, odst.5 dne 13.března 2013 od 8:00 do 12:30hodin. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu nebo na webových stránkách www.vodarenska.cz/divize-boskovice formát odkaz externí web.

Informace VAS a.s. – Oznámení čištění vodojemu Skrchov   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře