Příspěvky označené Vodovod

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2013. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2013, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.

Vyúčtování kalkulace vodného a stočného   
Vyúčtování kalkulace vodného a stočného vysvětlivky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.4.2014
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.6.2014
Evidenční číslo: 419

VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Odpočet vodoměrů

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice, oznamuje, že ve dnech 28.dubna (pondělí) a 29.dubna 2014 (úterý) od 12:00hodin bude prováděn odpočet vodoměrů. Zapsaný stav vodoměru je možno nechat u sousedů, nebo nalepit na dveře.

Oznámení VAS a.s. – odpočet vodoměrů 2014   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na X. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 9.prosince 2013 v 10:00hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko.
X.1.Valná hromada – pozvánka, návrh programu   
X.5.1.Návrh rozpočtu Svazku na rok 2014   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 25.11.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.12.2013
Evidenční číslo: 395


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2012. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2012, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.

Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2012   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.6.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 11.7.2013
Evidenční číslo: 375

VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na IX. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 24.června 2013 v 10:00hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko, Závěrečný účet za rok 2012, Komentář k závěrečnému účtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012, Obce Svazku-Vyúčtování kalkulace vodného a stočného za rok 2012, včetně příloh.
IX.1Valná hromada – pozvánka, návrh programu   
IX.4.1.Závěrečný účet rok 2012   
IX.4.1.1.Inventarizační zpráva rok 2012   
IX.4.2.FIN2 Výkaz pro hodnocení rozpočtu   
IX.4.3.Rozvaha – Bilance   
IX.4.3.1.Příloha k Rozvaze – Bilanci   
IX.4.4.Výkaz zisku a ztráty   
IX.4.5.Komentář k závěrečnému účtu   
IX.4.6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   

IX.5.1.Obce Svazku Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2012 – Obec Skrchov   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.6.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 21.6.2013
Evidenční číslo: 371


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře