Příspěvky označené VAS

• Výměna vodoměrů

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice, oznamuje, že dne 6.září 2014 (sobota) od 8:00hodin bude prováděna výměna vodoměrů.

Oznámení VAS a.s. – výměna vodoměrů 6.9.2014   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Informace VAS a.s.

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice formát odkaz externí web upozorňuje odběratele vody z VDJ Skrchov, že dne 12.srpna 2014 (úterý) se bude na vodovodní řád montovat požární hydrant a v době od 8:00 do 12:00 hodin nepoteče voda. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu nebo na webových stránkách www.vodarenska.cz/divize-boskovice formát odkaz externí web.

Informace VAS a.s. – Oznámení montáž hydrantu   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2013. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2013, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.

Vyúčtování kalkulace vodného a stočného   
Vyúčtování kalkulace vodného a stočného vysvětlivky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.4.2014
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.6.2014
Evidenční číslo: 419

VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Odpočet vodoměrů

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice, oznamuje, že ve dnech 28.dubna (pondělí) a 29.dubna 2014 (úterý) od 12:00hodin bude prováděn odpočet vodoměrů. Zapsaný stav vodoměru je možno nechat u sousedů, nebo nalepit na dveře.

Oznámení VAS a.s. – odpočet vodoměrů 2014   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2012. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2012, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.

Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2012   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.6.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 11.7.2013
Evidenční číslo: 375

VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře