Příspěvky označené VAS

• Informace VAS a.s.

Aktualizace informací předávaných obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. provoz vodovodu nebo kanalizace. Obec Skrchov je součástí „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Infrastrukturní majetek v obci – vodovod provozuje VAS divize Boskovice.
VAS Informace Aktualizace   
VAS Informace obce 2015   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 14.7.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.7.2015
Evidenční číslo: 487


Odkaz WWW stránky VAS a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2014. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2014, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.


Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2014   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 29.4.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 31.5.2015
Evidenční číslo: 476

VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Odpočet vodoměrů

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice, oznamuje, že dne 22.dubna 2015 (středa) od 8:00 do 14:00 hodin bude prováděn odpočet vodoměrů. Zapsaný stav vodoměru je možno nechat u sousedů, nebo nalepit na dveře.


Oznámení VAS a.s. – odpočet vodoměrů 2015   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Výměna vodoměrů

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice, oznamuje, že dne 6.září 2014 (sobota) od 8:00hodin bude prováděna výměna vodoměrů.

Oznámení VAS a.s. – výměna vodoměrů 6.9.2014   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Informace VAS a.s.

Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v místní části Borová, VAS a.s. divize Boskovice formát odkaz externí web upozorňuje odběratele vody z VDJ Skrchov, že dne 12.srpna 2014 (úterý) se bude na vodovodní řád montovat požární hydrant a v době od 8:00 do 12:00 hodin nepoteče voda. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu nebo na webových stránkách www.vodarenska.cz/divize-boskovice formát odkaz externí web.

Informace VAS a.s. – Oznámení montáž hydrantu   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře