Příspěvky označené Územní plán

• Oznámení – MěÚ Letovice

OPRAVA č.2 – Oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.3 Územního plánu Letovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje tímto přesunutí termínu konání veřejného projednání na 7.12.2016 (středa) od 15:00 hodin. Do návrhu změny ÚP je nadále možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a ŽP a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


OPRAVA č.2 Oznámení veřejného projednání změny č.3 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.11.2016
Evidenční číslo: 560


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

OPRAVA – Oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.3 Územního plánu Letovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje tímto přesunutí termínu konání veřejného projednání na den dne 2.11.2016 (středa) v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice (2.patro). Do návrhu změny ÚP je možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a ŽP a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


OPRAVA Oznámení veřejného projednání změny č.3 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.10.2016
Evidenční číslo: 558


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

Oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.5 Územního plánu Letovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.5 Územního plánu Letovice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a konání veřejného projednání, které se bude konat dne 21.11.2016 (pondělí) od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice (2.patro). Do upraveného a posouzeného návrhu změny ÚP je možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a ŽP a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Oznámení veřejného projednání změny č.5 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.10.2016
Evidenční číslo: 557


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

Oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.3 Územního plánu Letovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.3 Územního plánu Letovice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a konání veřejného projednání, které se bude konat dne 24.10.2016 (pondělí) od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice (2.patro). Do upraveného a posouzeného návrhu změny ÚP je možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a ŽP a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Oznámení veřejného projednání změny č.3 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.9.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 11.10.2016
Evidenční číslo: 554


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu Letovice. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje zahájení řízení o Změně č.4 Územního plánu Letovice a konání veřejného projednání. Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.4 ÚP Letovice se uskuteční 24.8.2016 (středa) od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice (2.patro). Do návrhu změny ÚP je možno nahlížet na MěÚ Letovice a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Oznámení návrh změny č.4 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.8.2016
Evidenční číslo: 541


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře