Příspěvky označené Územní plán

• VV Oznámení návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Stvolová

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stvolová. Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, oznamuje zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Stvolová. Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Stvolová je vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ Stvolová a na MěÚ Boskovice – odboru výstavby a územního plánování. Úplné znění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Stvolová je umístěno na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Stvolová www.stvolova.cz formát odkaz externí web.
VV Oznámení o projednání návrhu Zprávy ÚP Stvolová   
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Stvolová   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.11.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 5.12.2019
Evidenční číslo: 749


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• MěÚ Letovice Veřejná vyhláška Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu Letovice“ v období 2015-2019. Do návrhu zprávy je možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a životního prostředí a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.
VV Oznámení projednání návrhu ÚP Letovice 2015-2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 9.7.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 24.7.2019
Evidenční číslo: 731


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

OPRAVA č.2 – Oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.3 Územního plánu Letovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje tímto přesunutí termínu konání veřejného projednání na 7.12.2016 (středa) od 15:00 hodin. Do návrhu změny ÚP je nadále možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a ŽP a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


OPRAVA č.2 Oznámení veřejného projednání změny č.3 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.11.2016
Evidenční číslo: 560


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

OPRAVA – Oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.3 Územního plánu Letovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje tímto přesunutí termínu konání veřejného projednání na den dne 2.11.2016 (středa) v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice (2.patro). Do návrhu změny ÚP je možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a ŽP a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


OPRAVA Oznámení veřejného projednání změny č.3 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.10.2016
Evidenční číslo: 558


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

Oznámení o konání veřejného projednání upraveného návrhu Změny č.5 Územního plánu Letovice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.5 Územního plánu Letovice včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a konání veřejného projednání, které se bude konat dne 21.11.2016 (pondělí) od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice (2.patro). Do upraveného a posouzeného návrhu změny ÚP je možno nahlížet na MěÚ Letovice, odboru výstavby a ŽP a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Oznámení veřejného projednání změny č.5 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.10.2016
Evidenční číslo: 557


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře