Příspěvky označené Úřední deska

• Usnesení – dražební vyhláška

Exekutorský úřad Brno-město: Usnesení o nařízení 1.kola elektronickédražby – elektronická dražební vyhláška – Blanka Pelíšková, Jan Pelíšek, Petr Pelíšek, Sylva Oujezdská – č.j. 97 EX 3704/15-68.
Usnesení – dražební vyhláška 97EX 3704/15-68   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.8.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.10.2016
Evidenční číslo: 548

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.4 Územního plánu Letovice. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje zahájení řízení o Změně č.4 Územního plánu Letovice a konání veřejného projednání. Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č.4 ÚP Letovice se uskuteční 24.8.2016 (středa) od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice (2.patro). Do návrhu změny ÚP je možno nahlížet na MěÚ Letovice a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Oznámení návrh změny č.4 ÚP Letovice   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.8.2016
Evidenční číslo: 541


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Dražební vyhláška

Exekutorský úřad Přerov: Dražební vyhláška – Marie Cupalová – č.j. 203 EX 55322/15-39.
Dražební vyhláška č.j. 203 EX 55322/15-39   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 23.6.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 24.7.2016
Evidenční číslo: 540

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na VI. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 20.června 2016 v 10:00hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko.
VI. Valná hromada – pozvánka, návrh programu   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 3.6.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.6.2016
Evidenční číslo: 538


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

“Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web Závěrečný účet za rok 2015, Komentář k závěrečnému účtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Závěrečný účet za rok 2015   
Komentář k závěrečnému účtu   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.6.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.6.2016
Evidenční číslo: 537


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře