Příspěvky označené Úřední deska

• VAS a.s. Vysledná kalkulace vodného a stočného

Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného za rok 2018 ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.
Vysledná kalkulace vodného a stočného 2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.4.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 31.5.2019
Evidenční číslo: 715


VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Informace “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web – Závěrečný účet za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Závěrečný účet za rok 2017   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.5.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.6.2018
Evidenční číslo: 648


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2017. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2017, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.
Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 28.4.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.5.2018
Evidenční číslo: 640


VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Rozhodnutí – MěÚ Letovice

ROZHODNUTÍ – Územní rozhodnutí – vydání rozhodnutí o umístění stavby plotu na pozemku p.č. 191/20 v k.ú. Skrchov pana Ing.Milana Blahy, Ph.D. a Mgr.Aleny Blahové. Rozhodnutí je zveřejněno také na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.

MěÚ Letovice – Rozhodnutí územní rozhodnutí 14.8.2017   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 18.8.20167
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.9.2017
Evidenční číslo: 595


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

OZNÁMENÍ – Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby plotu na pozemku p.č. 191/20 v k.ú. Skrchov pana Ing.Milana Blahy, Ph.D. a Mgr.Aleny Blahové a ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby dne 8.srpna 2017 (úterý) v 8:30 hodin. Oznámení je zveřejněno také na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.

MěÚ Letovice – Oznámení územní řízení 7.7.2017   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.7.20167
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.7.2017
Evidenční číslo: 590


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře