Příspěvky označené Úřední deska

• Rozhodnutí – MěÚ Letovice

ROZHODNUTÍ – Územní rozhodnutí – vydání rozhodnutí o umístění stavby plotu na pozemku p.č. 191/20 v k.ú. Skrchov pana Ing.Milana Blahy, Ph.D. a Mgr.Aleny Blahové. Rozhodnutí je zveřejněno také na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.

MěÚ Letovice – Rozhodnutí územní rozhodnutí 14.8.2017   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 18.8.20167
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.9.2017
Evidenční číslo: 595


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

OZNÁMENÍ – Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby plotu na pozemku p.č. 191/20 v k.ú. Skrchov pana Ing.Milana Blahy, Ph.D. a Mgr.Aleny Blahové a ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby dne 8.srpna 2017 (úterý) v 8:30 hodin. Oznámení je zveřejněno také na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.

MěÚ Letovice – Oznámení územní řízení 7.7.2017   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.7.20167
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.7.2017
Evidenční číslo: 590


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

“Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web Závěrečný účet za rok 2016, Komentář k závěrečnému účtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Závěrečný účet za rok 2016   
Komentář k závěrečnému účtu 2016   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.6.2017
Evidenční číslo: 583


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2016, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.


Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2016   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.4.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 24.5.2017
Evidenční číslo: 579

VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Usnesení – dražební vyhláška

Exekutorský úřad Brno-město: Usnesení o nařízení 2.kola elektronické dražby – elektronická dražební vyhláška – Blanka Pelíšková, Jan Pelíšek, Petr Pelíšek, Sylva Oujezdská – č.j. 97 EX 3704/15-79.
Usnesení – dražební vyhláška 97EX 3704/15-79   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.4.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 31.5.2017
Evidenční číslo: 578

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře