Příspěvky označené Tříkrálová sbírka

• Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 v naší obci proběhla v sobotu 5.ledna 2019. Koledníci za Oblastní charitu Blansko vybrali částku 2.234.633,–Kč. Z toho v naší obci vybrali 6.402,–Kč.
Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou lidem v nouzi.

,,Každá koruna pomáhá“.

Dopis – Poděkování Tříkrálová sbírka 2019   

Odkaz WWW stránky Tříkrálová sbírka 2019

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 se koná od 1. do 14.ledna. V naší obci proběhne v sobotu 5.ledna 2019 v dopoledních hodinách.
Jak je možno přispět?
1.Koledníkům do kasiček
2.Pomocí darovací SMS ve formátu DMS KOLEDA .. na číslo 87 777
3.Bankovním převodem na účet 66008822/0800 v.s.777
Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou lidem v nouzi.

,,Každá koruna pomáhá“.

Tříkrálová sbírka Skrchov 5.1.2019   

Odkaz WWW stránky Tříkrálová sbírka 2019

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018 v naší obci proběhla v sobotu 6.ledna 2018. Koledníci za Oblastní charitu Blansko vybrali částku 2.106.080,–Kč. Z toho v naší obci vybrali 6.000,–Kč.
Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou lidem v nouzi.

Motto sbírky: ,,Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“.
Dopis – Poděkování Tříkrálová sbírka 2018   

Odkaz WWW stránky Tříkrálová sbírka 2018

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018 se koná od 1. do 14.ledna. V naší obci proběhne v sobotu 6.ledna 2018 v dopoledních hodinách.
Jak je možno přispět?
1.Koledníkům do kasiček
2.Pomocí darovací SMS ve formátu DMS KOLEDA .. na číslo 87 777
3.Bankovním převodem na účet 66008822/0800
Děkujeme všem, kteří přispějí a pomohou lidem v nouzi.

Motto sbírky: ,,Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“.
Tříkrálová sbírka Skrchov 6.1.2018   

Odkaz WWW stránky Tříkrálová sbírka 2018

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka 2017 v naší obci proběhla v sobotu 7.ledna 2017. Koledníci na okrese Blansko vybrali částku 1.957.596,–Kč. Z toho v naší obci vybrali 5.000,–Kč. Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět na pomoc lidem v nouzi.

Motto sbírky: ,,Kdo dává, sám nakonec dostává“.


Dopis – Poděkování Tříkrálová sbírka 2017   Odkaz WWW stránky Tříkrálová sbírka 2016

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře