Příspěvky označené Teluria

• Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na níže uvedených pozemních komunikacích v k.ú. Skrchov – na silnici III/36829 a na účelové komunikaci. Oznámení je umístěno také na úřední desce a na webových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.


OOP Dopravní značení Teluria – točna   
Mapka Dopravní značení Teluria – točna   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.11.2016
Evidenční číslo: 561


Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Rozhodnutí – KÚ JMK – Novostavba expedičního skladu

Rozhodnutí – „Novostavba expedičního skladu“, k.ú. Skrchov, okr. Blansko – závěr zjišťovacího řízení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení je zveřejněno na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu v Informačním systému EIA na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1257 formát odkaz externí web.


Expediční sklad Teluria rozhodnutí   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.12.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.1.2016
Evidenční číslo: 512

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – KÚ JMK – Novostavba expedičního skladu

Oznámení – „Novostavba expedičního skladu“, k.ú. Skrchov, okr. Blansko – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí u Bc. Salneka (místnost 413A) v úředních dnech, v jiných dnech po předchozí telefonické domluvě. Dále je zveřejněno v Informačním systému EIA na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1257 formát odkaz externí web.


Expediční sklad Teluria oznámení   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 10.11.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 26.11.2015
Evidenční číslo: 503

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Opatření obecné povahy

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, vydává Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0435 Skrchov – spojovací v k.ú. Skrchov. Oznámení je umístěno také na úřední desce a na webových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.

Opatření Dopravní značení Teluria–6.8.2013   
Dopravní značení Teluria – 6.8.2013   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 7.8.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 22.8.2013
Evidenční číslo: 381


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – Veřejná vyhláška

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, vydává Veřejnou vyhlášku – Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/0435 Skrchov – spojovací, v k.ú. Skrchov. Oznámení je umístěno také na úřední desce a na webových stránkách města Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.

Veřejná vyhláška Dopravní značení Teluria – 11.6.2013   
Dopravní značení Teluria – 11.6.2013   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.6.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 26.6.2013
Evidenční číslo: 373

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře