Příspěvky označené Technické služby

• DSO TS Malá Haná Oznámení

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, IČ 06609627. V souladu s novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách Technických služeb Malá Haná www.tsmh.cz/dso formát odkaz externí web.
DSO TS Malá Haná oznámení 20.7.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.1.2021
Evidenční číslo: 823

Obrázek logo TS Malá Haná

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• DSO TS Malá Haná Pozvánka členská schůze

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná, která se bude konat v úterý 9.června 2020 ve 14:00hodin v zámeckém sále ve Velkých Opatovicích.
DSO TS Malá Haná Pozvánka 9.6.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.5.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.6.2020
Evidenční číslo: 814

Obrázek logo TS Malá Haná

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• DSO TS Malá Haná návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná za rok 2019 včetně přílohy – zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019. Návrh je umístěn také na webových stránkách Technických služeb Malá Haná www.tsmh.cz/dso formát odkaz externí web.
Návrh závěrečného účtu za rok 2019   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 25.5.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.6.2020
Evidenční číslo: 813

Obrázek logo TS Malá Haná

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Svoz komunálního odpadu od 26.5.2020

Svoz komunálního odpadu v roce 2020 – Změna termínů svozu odpadů od 26. května 2020. Oznámení o změně termínů svozu nádob na tuhý komunální odpad (popelnic) od 26.května 2020. Technické služby Malá Haná formát odkaz externí web budou nově vyvážet odpad vždy sudý týden v úterý. Změna se týká jak části Skrchov tak i části Skrchov u silnice I/43, mimo následujících výjimek. Z důvodu neprůjezdnosti místní komunikace (MK1c) u domu č.p. 8 a 12 – svoz nádob na TKO (popelnic) od domů č.p. 12, 25 a 26 bude zachován vždy lichý týden v pondělí. Z důvodu neprůjezdnosti místní komunikace (MK2c) u domu č.p. 16 – svoz nádob na TKO (popelnic) od domů č.p. 16, 20, 31, 40 a 42 bude zajištěn vždy sudý týden v pondělí dopoledne za pomoci firmy Barvy a laky Teluria. Po vysypání jsou nádoby následně uklizeny obecním elektromobilem N1 Alke. Svoz nádob na TKO (popelnic) provádí Technické služby Malá Haná formát odkaz externí web v celé obci a probíhá vždy v úterý každý sudý týden tj. 1x za 14 dní (mimo jiný termín svozu nádob právě od domů č.p. 12, 25 a 26 a č.p. 16, 20, 31, 40 a 42). Popelnice na svoz prosíme nachytat již den před svozem, jelikož odvoz může probíhat brzo ráno.
Svoz komunálního odpadu změna od 26.května 2020   

Obrázek Svoz komunálního odpadu změna od 26.května 2020

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz komunálního odpadu od března 2020

Svoz komunálního odpadu od března 2020 – Změna termínů svozu odpadů v části obce Skrchov. Oznámení o změně termínů svozu nádob na tuhý komunální odpad (popelnic) v části Skrchov od března 2020. Z důvodu špatné průjezdnosti místní komunikace (MK1c) u domu č.p. 8 a 12 bude svoz nádob na TKO (popelnic) od domů č.p. 12, 25 a 26 nově již v pondělí. Dále z důvodu neprůjezdnosti místní komunikace (MK2c) u domu č.p. 16 je zajištěn svoz nádob na TKO (popelnic) od domů č.p. 16, 20, 31, 40 a 42 již v úterý dopoledne za pomoci firmy Barvy a laky Teluria. Po vysypání jsou nádoby následně uklizeny obecním elektromobilem N1 Alke. Zároveň je tímto zrušen kontejner na komunální odpad pod kopcem (na MK2c u č.p. 21). Svoz nádob na TKO (popelnic) provádí Technické služby Malá Haná formát odkaz externí web v celé obci a probíhá vždy ve středu každý lichý týden tj. 1x za 14 dní (mimo svoz nádob právě od domů č.p. 12, 25 a 26 a č.p. 16, 20, 31, 40 a 42). Popelnice na svoz prosíme nachytat již den před svozem, jelikož odvoz může probíhat brzo ráno.
Svoz komunálního odpadu změna od března 2020   

Obrázek Svoz komunálního odpadu změna od března 2020

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře