Příspěvky označené Svazek VAK

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

“Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web Závěrečný účet za rok 2016, Komentář k závěrečnému účtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Závěrečný účet za rok 2016   
Komentář k závěrečnému účtu 2016   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.6.2017
Evidenční číslo: 583


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na VIII. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 19.června 2017 v 17:00 hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko.
VIII.Valná hromada Svazek VaK – pozvánka   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 19.6.2017
Evidenční číslo: 582


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2016. Jedná se o porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2016, ve formátu stanoveném Ministerstvem zemědělství.


Vyúčtování kalkulace vodného a stočného 2016   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.4.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 24.5.2017
Evidenční číslo: 579

VAS a.s. logo

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Oznámení “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web v souladu s ustanovením §5, odst.2 zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejnění schváleného rozpočtu „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na rok 2017 a schválený rozpočtový výhled na roky 2018-2022.
Svazku vodovodů a kanalizací oznámení   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 23.3.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 575


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Návrh rozpočtu VII. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web na rok 2017.
VII.5.1.Rozpočet Svazku na rok 2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.12.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.12.2016
Evidenční číslo: 566


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře