Příspěvky označené Svazek VAK

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na I. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 19.listopadu 2018 v 10:00 hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého okresního úřadu.
Pozvánka I. jednání valné hromady „Svazku VaK“   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 29.10.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.11.2018
Evidenční číslo: 677


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Oznámení Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Oznámení “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web – Sdělení o zveřejnění v souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na odkazu www.svazek-boskovice.cz/povinne-zverejnovane-informace-20#obsah formát odkaz externí web.
Oznámení Svazku vodovodů a kanalizací   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.7.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2019
Evidenční číslo: 656


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Oznámení Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Oznámení “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web – Sdělení o zveřejnění v souladu s ustanovením §39, odst.9 zákona č.250/2000 Sb., Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Oznámení Svazku vodovodů a kanalizací   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.5.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 16.7.2018
Evidenční číslo: 649


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Informace “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web – Závěrečný účet za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Závěrečný účet za rok 2017   
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.5.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.6.2018
Evidenční číslo: 648


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Pozvánka na X. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí formát odkaz externí web dne 18.června 2018 v 10:00 hodin MěÚ Blansko, nám.Republiky 1, velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko.
X.Valná hromada Svazek VaK – pozvánka   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 30.5.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.6.2018
Evidenční číslo: 647


Odkaz WWW stránky Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře