Příspěvky označené Stvolová

• MěÚ Letovice Usnesení Zastavení řízení

Usnesení – Zastavení řízení – žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR ve věci vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků v katastrálním území Skrchov a Stvolová vzal žadatel zpět. Usnesení – Zastavení řízení je zveřejněno také na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.
Usnesení Zastavení řízení   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.12.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 18.12.2019
Evidenční číslo: 761


Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• VV Oznámení návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Stvolová

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stvolová. Městský úřad Boskovice – odbor výstavby a územního plánování, oznamuje zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Stvolová. Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Stvolová je vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ Stvolová a na MěÚ Boskovice – odboru výstavby a územního plánování. Úplné znění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Stvolová je umístěno na elektronické úřední desce MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Stvolová www.stvolova.cz formát odkaz externí web.
VV Oznámení o projednání návrhu Zprávy ÚP Stvolová   
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Stvolová   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.11.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 5.12.2019
Evidenční číslo: 749


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení o návrhu OOP Stanovení MÚP na silnici I/43

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 v úseku Skrchov-Stvolová. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice v rámci stavby „I/43 Letovice – Rozhraní, úsek 3, km 3,140 – 4,440“ a vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Více v přiložených dokumentech, nebo na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy   
Příloha P01 – návrh opatření obecné povahy   
Příloha P02 – příloha k návrhu (Situace DZ)   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 6.11.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 6.12.2019
Evidenční číslo: 745

    Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• MěÚ Letovice VV Oznámení zahájení ÚŘ

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků v katastrálním území Skrchov a Stvolová veřejné. Ústní jednání spojené s ohledáním na místě 11.října 2019 (pátek) v 8:30 hodin
v zasedací místnost MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice. Veřejná vyhláška – Oznámení je zveřejněna také na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.
VV Oznámení ÚŘ dělení pozemků   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.9.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 26.9.2019
Evidenční číslo: 738


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Rusalka

Divadelní sdružení Muzejní maringotka uvádí obnovenou premiéru své slavné loutkové inscenace pro děti a dospělé Rusalka. Představení Muzejní maringotky s loutkami velikosti člověka sklízela vavříny v mnoha evropských zemích (Dánsko, Rusko, Španělsko, Rakousko, Francie, Polsko, Maďarsko). Romantická víla Rusalka vystoupí z vod stvolovského rybníka 5. (pátek), 6. (sobota) a 7. září 2014 (neděle) na výletišti ve Stvolové vždy od 20:00 hodin. Hraje se za každého počasí. Občerstvení zajištěno.


Obrázek pozvánka Rusalka - Stvolová 2014

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Informace OÚ

  Informace OÚ

  Informace pro občany

 • Upozornění

  Upozornění

  Informace ke koronaviru

 • Upozornění

  Upozornění

  Změna svozu popelnic

 • Aktuálně

  Aktuálně

  Otevření sportoviště

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv