Příspěvky označené Skrchov

• Volby prezidenta České republiky

Informace k volbám prezidenta ČR, které se uskuteční ve dnech 12. a 13.ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27.ledna 2018:
Stanovení minimálního počtu členů OVK   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 13.11.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.1.2018
Evidenční číslo: 609

Volby prezidenta České republiky

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Oznámení Obecní knihovny Skrchov

Obecní úřad ve Skrchově a Obecní knihovna Skrchov informuje občany, že z důvodu konce letního času a začátku „zimní času“ dochází k posunu provozní doby knihovny v pátek od 16:00 do 17:00hodin.Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 26.9.2017

Zápis z obecního zastupitelstva 26.9.2017   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Snížení rizika a dopadu povodní v k.ú. Skrchov

Veřejné projednání studie Snížení rizika a dopadu povodní v k.ú. Skrchov. Obecní úřad Skrchov ve spolupráci s Envicons s.r.o. Vás zvou na veřejné projednání v úterý 7.listopadu 2017 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu ve Skrchově. Projednání bude zaměřeno na představení analytické části studie a diskuzi nad možnými protipovodňovými opatřeními. Zváni jsou občané z obce Skrchov, vlastníci pozemků v okolí obce a zástupci zemědělských subjektů. Na projednání Vám zodpovíme dotazy a uvítáme Vaše připomínky a podněty, které budou podkladem pro návrh protipovodňových opatření. Těšíme se na Vaši účast!
Studie je primárně vypracována pro celé k.ú. obce Skrchov a vzhledem k hydrologickým souvislostem existuje přesah na sousední katastrální území. Na severním okraji je v nivě Svitavy přesah na k.ú. Stvolová a Skřib. Na jižním okraji je v nivě Svitavy přesah do k.ú. Slatinka a v rámci povodí se okrajově dotýká i k.ú. Babolky a Dolní Smržov. Na jihozápadě zájmové území přesahuje do k.ú. Meziříčko u Letovic a Vlkov u Letovic. Zájmové území v podstatě pokrývá subpovodí řeky Svitavy mezi ř. km 65,5 – 68,4 a plocha činí 3,5 km2.
Pozvánka na veřejné projednání studie 7.11.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 31.10.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 8.11.2017
Evidenční číslo: 608

Obrázek Vymezení zájmového území studie

Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Informace Pojízdná prodejna

UPOZORNĚNÍ – Od 43.týdne to je od 23.října 2017 bude pojízdná prodejna zajíždět opět dvakrát týdně a to vždy v úterý a ve čtvrtek. Informace – Pojízdná prodejna Pekárny Blansko – bude zastavovat v naší obci a to každé úterý a čtvrtek. Pekárny Blansko a.s. formát odkaz externí web, Zborovecká 10, Blansko provozují pojízdnou prodejnu s rozvozem pečiva a mléčných výrobků po obcích, kde není obchod. Pojízdná prodejna bude stát v obci vždy na stejném, předem určeném místě každé úterý a čtvrtek ve Skrchově „Borové“ u silnice I/43 – u prodejny Autosport od 12:45 do 13:15 hodin a ve Skrchově na návsi od 13:25 do 14:00 hodin. Tradiční čerstvé pečivo, které máte rádi…

Obrázek Pekárny Blansko Pojízná prodejna Skrchov od 23.10.2017

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře