Příspěvky označené Skrchov

• Velikonoční tvoření s Šárkou Trubákovou

Obecní úřad ve Skrchově zve všechny děti, rodiče, prarodiče na velikonoční posezení s výrobou velikonočních ozdob Velikonoční tvoření s Šárkou Trubákovou v sobotu 24.března 2018 ve 13:00hodin na Obecním úřadě ve Skrchově. Všichni jsou srdečně zváni!

Obrázek pozvánka Velikonoční tvoření s Šárkou Trubákovou Skrchov 24.3.2018

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Svátek MDŽ

Obecní úřad ve Skrchově u příležitosti svátku MDŽ uspořádal pro všechny ženy posezení v sobotu 10.března 2018 na Obecním úřadě. Součástí posezení s občerstvením byla poutavá přednáška paní Bc. Dany Šimkové formát odkaz externí web o životě Marie Terezie spojená s překvapením, letos se jednalo o dva knižní tituly Uvězněni a Útěk do Mombasy s osobním věnování přímo od autorky paní Bc. Šimkové. Děkujeme paní Bc. Dany Šimkové za poutavou přednášku a všem, kteří se na akci podíleli a zúčastnili se.

Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018
Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018

Odkaz Webová fotogalerie Picasa


Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Pozvánka svátek MDŽ

Obecní úřad ve Skrchově u příležitosti svátku MDŽ zve všechny ženy na posezení, které se bude konat v sobotu 10.března 2018 v 15:00hodin na Obecním úřadě ve Skrchově. Součástí posezení s občerstvením bude přednáška paní Bc. Dany Šimkové o životě Marie Terezie. Všichni jsou srdečně zváni!

Obrázek pozvánka Svátek MDŽ 10.3.2018

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Prodej kuřic

V úterý 13.března 2018 ve 12:45 hodin na návsi ve Skrchově se uskuteční prodej nosných kuřic ve stáří 18 týdnů, cena 155,- Kč/kus, barva červená a černá. Prodávat bude firma Svoboda – Lučice, drůbežárna Mírovka, Vadín, telefon 569 489 358, 777 989 857.

Svoboda Prodej Kuřice 13.3.2018   

Obrázek Svoboda Prodej Kuřice 13.3.2018

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018

V úterý 6.3.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Výzvy k podání nabídky na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
3.Zvolení členů a náhradníků do výběrové komise na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
4.Schválení příkazní smlouvy na provedení výběru zhotovitele projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
5.Schválení cenové nabídky na administraci projektu pod názvem „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
6.Schválení smlouvy o výpůjčce a darovací
7.Projednání nabídky na využívání „SMS INFO KANÁLU“
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.2.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 7.3.2018
Evidenční číslo: 634


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře