Příspěvky označené Skrchov

• Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Informace k volbám do zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020:
Oznámení o době a místě konání voleb   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.9.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 3.10.2020
Evidenční číslo: 833

Obrázek Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Obec Skrchov Oznámení rozpočtová pravidla

Oznámení v souladu s novelou zákona č.250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – informace k dokumentům rozpočtu obce Skrchov – Schválený Rozpočet obce Skrchov na rok 2020, Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Skrchov na rok 2021-2022, Schválený Závěrečný účet obce Skrchov za rok 2019, Schválené Rozpočtové opatření č.8-2019, Rozpočtové opatření č.1/2020, Rozpočtové opatření č.2/2020, Rozpočtové opatření č.3/2020, Rozpočtové opatření č.4/2020.
Oznámení k rozpočtu obce Skrchov 10.9.2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 10.9.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.1.2021
Evidenční číslo: 832

   

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

Rozpočtové opatření 4-2020

Rozpočtové opatření 4-2020   

   

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Informace k volbám do zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020:
První zasedání okrskové volební komise   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.9.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 3.10.2020
Evidenční číslo: 831

Obrázek Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 2020

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• OÚ Skrchov Informace pro občany k rouškám

Informace obecního úřadu pro občany k rouškám. Aktualizováno 17.9.2020. Od 10.9.2020 platí povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště. Od 1.9.2020 budou povinné roušky ve vybraných vnitřních prostorech a tedy i budově obecního úřadu Skrchov. Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu a proto upozorňujeme občany na povinné roušky ve vnitřních prostorech budovy obecního úřadu i knihovny od úterý 1.září 2020. Úřední hodiny obecního úřadu zůstávají nezměněny, jen prosíme, pokud záležitost není nezbytně nutné řešit na úřadě okamžitě, odložte vyřízení na pozdější dobu, případně záležitost řešte „bezkontaktně“ – telefonem, emailem, platby proveďte převodem na účet. Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami – rouškami – odkaz. Odkazy na starší informace na webu obce – OÚ Skrchov Informace pro občany, Informace pro občany o koronaviru.

Obrázek COVID-19

Obrázek OÚ Skrchov COVID 19 Rozestupy 2m Vstup s rouškou Použít desinfekci

Obrázek Obecná hygienická opatření během voleb 2. a 3.10.2020

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře