Příspěvky označené ŘSD

• Informace silnice I/43

Ředitelství silnic a dálnic ČR formát odkaz externí web informuje občany o opravě povrchu silnice I/43 mezi Sasinou a Svitávkou. Popis dopravní události: uzavírka silnice I/43 v katastru obce Svitávka od 24.08.2015 07:00 hodin do 30.08.2015 23:59 hodin. Objízdné trasy: 1.Směr Brno – Svitavy: silnicí II/150, III/37420 do Svitávky, silnicí III/37419, III/37418 do Míchova a silnicí III/37418, III/3746, III/3744 do Letovic zpět na silnici I/43, 2.Směr Svitavy – Brno: silnicí III/3658, III/3657 do Nýrova, silnicí III/3657, III/3652 do Kunštátu a silnicí I/19 do Sebranic zpět na silnici I/43, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje.


Silnice I-43 Svitávka 24.8.2015   

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Rozhodnutí I/43 rekonstrukce přechodu Skrchov

Obecní úřad ve Skrchově a Ředitelství silnic a dálnic ČR formát odkaz externí web informují občany o realizaci stavby ,,Bezpečné přechody – I/43, Skrchov, km 42,802“. V době realizace stavby ve dnech 30.6. – 18.7. a 28.7. – 4.8.2014 bude nutná částečná uzavírka silnice I/43. a ve dnech 12.7., 31.7. a 1.8.2014 úplná uzavírka silnice III/0435. Objízdné trasy budou vyznačeny a pěší provoz bude po celou dobu stavby zachován. Děkujeme za pochopení s dopravním omezením. Více viz. přiložené dokumenty.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydává Rozhodnutí, kterým povoluje částečnou uzavírku silnice I/43 Brno – Svitavy – Králíky – státní hranice z důvodu stavby „I/43 rekonstrukce přechodu, Skrchov, km 42,800“ v termínu 30.6. – 18.7. a 28.7. – 4.8.2014 (zahájení 6:00, ukončení 18:00hodin).
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, vydává Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice III/0435 v km cca 0,000-0,040 (úsek přiléhající k silnici I/43), a to ve dnech 12.7.2014, 31.7.2014 a 1.8.2014 z důvodu realizace prací v rámci stavby ,,Bezpečné přechody – I/43, Skrchov, km 42,802“.


Rozhodnutí KÚ JMK uzavírka I/43   
Rozhodnutí MÚ Boskovice uzavírka III/0435   
Stanovení úpravy provozu KÚ JMK   
Stanovení úpravy provozu MÚ Boskovice   
DZ uzavírka silnice I/43 část 1   
DZ uzavírka silnice I/43 část 2   

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Rozhodnutí – Silnice I/43

Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, vydává Veřejnou vyhlášku – Rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí Silnice I/43 Letovice-Rozhraní. Rozhodnutí je umístěno také na úřední desce a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Rozhodnutí – Silnice I/43   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 21.3.2012
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 5.4.2012
Evidenční číslo: 303
Odkaz WWW stránky Město Letovice

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – Silnice I/43

Veřejná vyhláška – Oznámení – Zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby Silnice I/43 Letovice-Rozhraní. Městský úřad Letovice, odbor výstavby a životního prostředí, oznamuje zahájení územního řízení. Oznámení je umístěno také na úřední desce a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Oznámení – Silnice I/43   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 14.2.2012
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.2.2012
Evidenční číslo: 295
Odkaz WWW stránky Město Letovice

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Územní rozhodnutí – Silnice I/43

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a živitního prostředí,vydává rozhodnutí o dělení pozemků pro stavbu „silnice I/43 Letovice-Rozhrání“

Více v textu oznámení:
Územní rozhodnutí   

Vyvěšeno na úřední desce obce Skrchov dne 19.1.2010 – evid.č. 183

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře