Příspěvky označené Rozpočet

• Oznámení Mikroregion Letovicko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko, IČ 70844160 – Na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko www.mikroregionletovicko.cz/index.php/ke-stazeni formát odkaz externí web byly v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněny tyto dokumenty: Schválený rozpočet DSO na rok 2017, Schválený rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozpočtové opatření č.1/2017, Rozpočtové opatření č.2/2017, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.


Mikroregion Letovicko Oznámení   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 591
Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Rozpočtové opatření 3–2017

Rozpočtové opatření 3–2017   

   

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Rozpočtové opatření 2–2017

Rozpočtové opatření 2–2017   

   

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Závěrečný účet 2016

Schválený závěrečný účet obce Skrchov za rok 2016 včetně příloh, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Skrchov dne 20.6.2017.
Schválený závěrečný účet 2016   
Zpráva o výsledku hospodaření Skrchov 2016   

   

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Obec Skrchov – Oznámení rozpočtová pravidla

Oznámení v souladu s novelou zákona č.250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – informace k dokumentům rozpočtu obce Skrchov – Schválený Závěrečný účet obce Skrchov za rok 2016, Schválené Rozpočtové opatření č.2/2017, Schválené Rozpočtové opatření č.3/2017.

Oznámení k rozpočtu obce Skrchov 12.7.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 589
   

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře