Příspěvky označené Oznámení

• Obec Skrchov – Oznámení rozpočtová pravidla

Oznámení v souladu s novelou zákona č.250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – informace k dokumentům rozpočtu obce Skrchov – Schválené Rozpočtové opatření č.4/2017, Schválené Rozpočtové opatření č.5/2017.
Oznámení k rozpočtu obce Skrchov   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.9.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 603

   

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení Mikroregion Letovicko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko, IČ 70844160 – Na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko www.mikroregionletovicko.cz/index.php/ke-stazeni formát odkaz externí web byly v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněny tyto dokumenty: Schválený rozpočet DSO na rok 2017, Schválený rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozpočtové opatření č.1/2017, Rozpočtové opatření č.2/2017, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.


Mikroregion Letovicko Oznámení   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 591
Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – MěÚ Letovice

OZNÁMENÍ – Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby plotu na pozemku p.č. 191/20 v k.ú. Skrchov pana Ing.Milana Blahy, Ph.D. a Mgr.Aleny Blahové a ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby dne 8.srpna 2017 (úterý) v 8:30 hodin. Oznámení je zveřejněno také na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.

MěÚ Letovice – Oznámení územní řízení 7.7.2017   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.7.20167
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.7.2017
Evidenční číslo: 590


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Obec Skrchov – Oznámení rozpočtová pravidla

Oznámení v souladu s novelou zákona č.250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – informace k dokumentům rozpočtu obce Skrchov – Schválený Závěrečný účet obce Skrchov za rok 2016, Schválené Rozpočtové opatření č.2/2017, Schválené Rozpočtové opatření č.3/2017.

Oznámení k rozpočtu obce Skrchov 12.7.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 589
   

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení Mikroregion Letovicko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko – Schválený rozpočet DSO na rok 2017, Schválený rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.


Mikroregion Letovicko Oznámení   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 23.3.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 567
Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře