Příspěvky označené Opatření

• Rozpočtové opatření 5–2017

Rozpočtové opatření 5–2017   

   

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Rozpočtové opatření 4–2017

Rozpočtové opatření 4–2017   

   

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• VV Návrh opatření obecné povahy – těžba v lesích

Veřejná vyhláška – Návrh Opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství formát odkaz externí web jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává opatření obecné povahy: Ministerstvo zemědělství nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky – v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. Více v textu VV a na stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz formát odkaz externí web.
Veřejná vyhláška Návrh Opatření obecné povahy   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 18.9.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 3.10.2017
Evidenční číslo: 598


Odkaz WWW stránky Portál eAGRI - portál Ministerstva zemědělství

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Informace – africký mor prasat

V souvislosti s novými mimořádnými veterinárními opatřeními k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JMK) ve spolupráci s Krajskou veterinární správou JMK předává další aktuální informace. Postup při nálezu uhynulého prasete – při nálezu uhynulého prasete, prosím, kontaktujte regionální pracoviště Krajské veterinární správy JMK, která funguje nepřetržitě na telefonním čísle 720 995 213. Aktuální informace k africkému moru prasat v ČR naleznete na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz formát odkaz externí web.

Odkaz WWW stránky Portál krizového řízení pro JMK

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Rozpočtové opatření 3–2017

Rozpočtové opatření 3–2017   

   

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře