Příspěvky označené Odstávky

• E.ON a.s. oznámení

Společnost E.ON a.s. formát odkaz externí web oznamuje, že dne 25.2.2019 z dů­vodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v čase od 7:30 do 13:30hodin v části obce Skrchov od domu číslo popisné 25 a 26 po dům číslo popisné 42 a 48 včetně odběrného místa na pozemku parc. číslo 268/1 (semafor a čerpadla u železničního podjezdu). Informace na E.ON Poruchové lince 800 22 55 77 nebo navštivte webové stránky o plánovaných odstávkách E.ON a.s. Informace o odstávkách formát odkaz externí web.
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 25.2.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov:29.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 25.2.2019
Evidenční číslo: 694

Odkaz WWW stránky E.ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Informace VAS a.s.

Oznámení o přerušení dodávky vody – VDJ Skrchov. Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v části Borová – u silnice I/43, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice formát odkaz externí web oznamuje dle Zákona 274/2001 Sb., § 9, odst.5, že z důvodů plánované odstávky (čištění VDJ Skrchov) nepoteče voda v části obce Skrchov ve čtvrtek 8.listopadu 2018 v době od 8:00 do 12:30 hodin. Náhradní zdroj vody nebude přistaven. Více informací na vodárenském dispečinku tel. 516 427 249 nebo na webových stránkách www.vodarenska.cz formát odkaz externí web.

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení E.ON a.s.

Společnost E.ON a.s. formát odkaz externí web oznamuje, že dne 25.8.2018 z dů­vodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v čase od 7:00 do 11:00hodin v obci Skrchov. Informace na E.ON Poruchové lince 800 22 55 77 nebo navštivte webové stránky o plánovaných odstávkách E.ON a.s. Informace o odstávkách formát odkaz externí web.
Oznámení přerušení dodávky elektrické energie 25.8.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 1.8.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 25.8.2018
Evidenční číslo: 661


Odkaz WWW stránky E.ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Informace VAS a.s.

Oznámení o přerušení dodávky vody – VDJ Skrchov. Provozovatel vodovodu ve Skrchově a v části Borová – u silnice I/43, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice formát odkaz externí web oznamuje, že z důvodů plánované odstávky (zkoušky těsnosti vodojemu Skrchov) nepoteče voda v části obce Skrchov od 8:00 hodin středy 25.7. do 8:00 hodin čtvrtka 26.7.2018. Na návsi u obecního úřadu bude přistavena cisterna s náhradním zdrojem vody. Více informací na vodárenském dispečinku tel. 516 427 249 nebo na webových stránkách www.vodarenska.cz formát odkaz externí web.
Oznámení přerušení dodávky vody   

Odkaz WWW stránky Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Přerušení dodávky elektrické energie

Obecní úřad ve Skrchově informuje občany o oznámení E-ON a.s. formát odkaz externí web, že v sobotu 22. srpna 2015 z dů­vodu neplánovaných prací na zařízení distribuční soustavě – havárie vedení u mostu 0435-3 bude přerušena dodávka elektrické energie v čase od cca 8:00 hodin v části obci Skrchov. Vypnuta bude část obce Skrchov od domu číslo popisné 48 po dům číslo popisné 26.


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře