Příspěvky označené Odpad

• Obecně závazná vyhláška č.2-2018

Obecně závazná vyhláška č.2-2018 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchovruší OZV č.1–2016 ze dne 3.5.2016.
Obecně závazná vyhláška č.2-2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 17.1.2019
Evidenční číslo: 687


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného odpadu podzim 2018 Skrchov

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu 26.-28.října 2018
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 26.10. (pátek) až 28.10.2018 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve,listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 26.10. (pátek) až 28.10.2018 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve,listí,…
Svoz objemného domovního odpadu podzim 2018   

Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného odpadu a úklid obce jaro 2018 Skrchov

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu, výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu a úklid obce v rámci Ukliďme svět, ukliďme Česko 13.-15.dubna 2018
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad. Ve dnech 13.4. (pátek) až 15.4.2018 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve,listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad. Ve dnech 13.4. (pátek) až 15.4.2018 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve,listí,…
3.Výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Dne 14.4.2018 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. V případě, že nemůžete elektroodpad dopravit vlastními silami, zavolejte na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka). Dále bude možno odevzdat nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich.
4.Úklid obce – okolí křižovatky I/43 v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Dne 14.4.2018 (sobota) od 13:00 hodin se koná v obci Skrchov jarní brigáda – úklid křižovatky u silnice I/43 v rámci akce #uklidmecesko formát odkaz externí web, sraz u OÚ Skrchov. Nářadí a dobrou náladu si vezměte sebou. Předem děkujeme za účast.
Svoz objemného odpadu a úklid obce jaro 2018   
Ukliďme Česko Skrchov 14.4.2018   

Obrázek Svoz objemného odpadu a úklid obce jaro 2018Obrázek Ukliďme Česko Skrchov 14.4.2018
WWW stránky Ukliďme svět, ukliďme Česko

Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.1-2017

Obecně závazná vyhláška č.1-2017 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůruší OZV č.1-2015 ze dne 15.12.2015.

Obecně závazná vyhláška č.1-2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.12.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.1.2018
Evidenční číslo: 623

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného odpadu podzim 2017 Skrchov

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu, výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu 27.-29.října 2017
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 27.10. (pátek) až 29.10.2017 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve,listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 27.10. (pátek) až 29.10.2017 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve,listí,…
3.Výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Dne 28.10.2017 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. V případě, že nemůžete elektroodpad dopravit vlastními silami, zavolejte na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka). Dále bude možno odevzdat nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich.


Svoz objemného domovního odpadu podzim 2017   

Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře