Příspěvky označené Odpad

• OÚ Skrchov Informace pro občany

Informace pro občany a prohlášení starostky obce Skrchov. Prohlášení starostky obce Skrchov k občanům obce v souvislosti s NOUZOVÝM STAVEM, který byl vyhlášen vládou ČR na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2).
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás pozdravit v této složité době, kdy je vyhlášen nouzový stav a je povinnost nosit na veřejnosti ochranné prostředky dýchacích cest (nosu a úst) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí. Prosím, dodržujte všechna nastavená nařízení. Situace také vyžaduje, abychom byli pozornější vůči okolí, zvláště vůči starším a osamělým lidem. Pokud si všimnete nějakých problémů, se kterými by třeba případně potřebovali pomoci tak nám dejte vědět na tel. číslo 733 364 219. Budeme-li se všichni chovat zodpovědně, ať už vůči svým sousedům, spolupracovníkům, kamarádům, ale především rodině, společně tuto situaci určitě zvládneme. Chci poděkovat firmě Barvy a laky Teluria formát odkaz externí web, panu řediteli Ing. Nollovi, za pomoc s dodáním ochranných pomůcek (desinfekce na ruce a šitých roušek) pro obec, které vám budou dodány domů.
Děkuji, že nosíte roušku a dodržujte všechna vydaná nařízení.
S pozdravem a přáním brzkého vyřešení současné situace.
Věra Kolářová, starostka obce.

Informace pro občany obce Skrchov – Úřední hodiny obecního úřadu zůstávají nezměněny, jen prosíme, pokud záležitost není nezbytně nutné řešit na úřadě okamžitě, odložte vyřízení na pozdější dobu, případně záležitost řešte „bezkontaktně“ – telefonem, emailem, platby proveďte převodem na účet. Obecní knihovna bude až do odvolání uzavřena – odkaz. Sportoviště (sportovní areál s dětským hřištěm) je až do odvolání uzavřeno – odkaz. Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami – rouškami – odkaz.
Kontakty – Starostka obce Skrchov 733 364 219, Celostátní informační linka 1212, Speciální infolinka Jihomoravského kraje 800 129 921, Linka seniorů 800 200 007, Senior Point a Společně 840 111 122, Život 90 800 157 157.
Více informací v přiloženém dokumentu.
Informace pro občany a prohlášení starostky obce Skrchov   

Obrázek COVID-19

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Informace k nakládání s odpadem v době epidemie

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami. Jak nakládat s použitými jednorázovými rouškami v domácnostech v době koronavirové pandemie – NOUZOVÉHO STAVU? Státní zdravotní ústav vydal následné doporučení. V domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19 i s potvrzenou nemocí COVID-19: 1.Použité roušky vložte do silnějšího plastového pytle, zavažte a povrch pytle dezinfikujte (pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější). 2.Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. 3.Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad). 4.V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností. 5.Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou. Děkujeme za vaši ohleduplnost. Více informací na webových stránkách Ministerstva životního prostředí formát odkaz externí web a Státního zdravotního ústavu formát odkaz externí web.

Odkaz WWW stránky Oficiální kampaň Českého červeného kříže Zvládneme to Odkaz WWW stránky Oficiální kampaň Českého červeného kříže Zvládneme to Odkaz WWW stránky Oficiální kampaň Českého červeného kříže Zvládneme to

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz komunálního odpadu od března 2020

Svoz komunálního odpadu od března 2020 – Změna termínů svozu odpadů v části obce Skrchov. Oznámení o změně termínů svozu nádob na tuhý komunální odpad (popelnic) v části Skrchov od března 2020. Z důvodu špatné průjezdnosti místní komunikace (MK1c) u domu č.p. 8 a 12 bude svoz nádob na TKO (popelnic) od domů č.p. 12, 25 a 26 nově již v pondělí. Dále z důvodu neprůjezdnosti místní komunikace (MK2c) u domu č.p. 16 je zajištěn svoz nádob na TKO (popelnic) od domů č.p. 16, 20, 31, 40 a 42 již v úterý dopoledne za pomoci firmy Barvy a laky Teluria. Po vysypání jsou nádoby následně uklizeny obecním elektromobilem N1 Alke. Zároveň je tímto zrušen kontejner na komunální odpad pod kopcem (na MK2c u č.p. 21). Svoz nádob na TKO (popelnic) provádí Technické služby Malá Haná formát odkaz externí web v celé obci a probíhá vždy ve středu každý lichý týden tj. 1x za 14 dní (mimo svoz nádob právě od domů č.p. 12, 25 a 26 a č.p. 16, 20, 31, 40 a 42). Popelnice na svoz prosíme nachytat již den před svozem, jelikož odvoz může probíhat brzo ráno.
Svoz komunálního odpadu změna od března 2020   

Obrázek Svoz komunálního odpadu změna od března 2020

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.1-2020

Obecně závazná vyhláška č.1-2020 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchovruší OZV č.1–2018 ze dne 18.12.2018.
Obecně závazná vyhláška č.1-2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.1.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 31.1.2020
Evidenční číslo: 775


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz komunálního odpadu v roce 2020

Svoz komunálního odpadu v roce 2020 – Změna termínů svozu odpadů a změna svozové firmy. Oznámení o změně svozové firmy a změně termínů svozu komunálního odpadu – vyvážení popelnic od ledna 2020. Obecní úřad ve Skrchově oznamuje občanům, že od ledna 2020 budou nově vyvážet odpad Technické služby Malá Haná formát odkaz externí web a to nově vždy lichý týden ve středu. První svoz bude v prvním týdnu z důvodu svátku 1.ledna posunut na čtvrtek 2.1.2020, od třetího týdne t.j. středy 15.1.2020 již bude svoz pravidelně ve středu. Změna se týká jak části Skrchov tak i části Skrchov u silnice I/43. Popelnice na svoz prosíme nachytat již den před svozem, jelikož odvoz bude probíhat brzo ráno. V části Skrchov z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebudou popelnice od domu č.p.16, 20, 31, 40 a 42 vyváženy a bude nově pro občany přistaven kontejner na komunální odpad pod kopcem. Ceny za svoz odpadu zůstávají pro rok 2020 beze změn.
Svoz komunálního odpadu změna od ledna 2020   

Obrázek Svoz komunálního odpadu změna od ledna 2020

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Informace OÚ

  Informace OÚ

  Informace pro občany

 • Upozornění

  Upozornění

  Informace ke koronaviru

 • Upozornění

  Upozornění

  Uzavření Obecní knihovny

 • Upozornění

  Upozornění

  Uzavření sportoviště

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv