Příspěvky označené Odpad

• Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu podzim 2019

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu a výběr elektroodpadu 25.-28.října 2019
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 25.10. (pátek) až 28.10.2019 (pondělí) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 25.10. (pátek) až 28.10.2019 (pondělí) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve, listí,… Po domluvě je možno větve podrtit na palivo štěpkovačem (špalíkovačem) URBAN do pytlů s možností odvozu elektromobilem Alke.
3.Výběr elektroodpadu
Dne 26.10.2019 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. Po domluvě na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka) je možný odvoz elektromobilem Alke. Jiný nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich nebude vybírán.
Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu podzim 2019   

Obrázek elektromobil Alke obec Skrchov Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz komunálního odpadu duben 2019

Oznámení o změně termínu svozu komunálního odpadu – vyvážení popelnic v 16.týdnu v pátek 19.dubna 2019. Obecní úřad ve Skrchově oznamuje občanům, že Technické služby Letovice budou vyvážet popelnice z důvodu svátku (19.4.2019) v případě sběru velkým autem ve čtvrtek 18.4. a v případě svozu malým autem v úterý 23.4.2019. Týká se to jak části Skrchov tak i části Skrchov u silnice I/43.


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz železného odpadu duben 2019

Svoz železného odpadu – Sběr železného šrotu ve dnech 11. a 12.dubna 2019
1.Odvoz a příprava železného šrotu
Ve dnech 11.4. (čtvrtek) a 12.4.2019 (pátek) provedou Hasiči Letovice v obci Skrchov sběr železného šrotu. Občané si železný šrot nachystají před dům. V případě potřeby pomoci s těžšími kusy je možno toto nahlásit u pana Konůpky na telefonní číslo 792 428 660.
2.Odvoz a sběr železného šrotu se bude provádět v uvedené dny od 15:30 hodin nebo dle telefonické dohody.
Svoz železného odpadu duben 2019   

Obrázek Svoz železného odpadu duben 2019

, , , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu jaro 2019

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu a výběr elektroodpadu 5.-7.dubna 2019
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 5.4. (pátek) až 7.4.2019 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 5.4. (pátek) až 7.4.2019 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve, listí,…
3.Výběr elektroodpadu
Dne 6.4.2019 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. V případě, že nemůžete elektroodpad dopravit vlastními silami, zavolejte na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka). Jiný nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich nebude vybírán.
Svoz objemného domovního odpadu jaro 2019   

Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.2-2018

Obecně závazná vyhláška č.2-2018 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchovruší OZV č.1–2016 ze dne 3.5.2016.
Obecně závazná vyhláška č.2-2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 2.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 17.1.2019
Evidenční číslo: 687


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře