Příspěvky označené Odpad

• Obecně závazná vyhláška č.1-2017

Obecně závazná vyhláška č.1-2015 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůruší OZV č.1-2015 ze dne 15.12.2015.

Obecně závazná vyhláška č.1-2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.12.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.1.2018
Evidenční číslo: 623

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného odpadu podzim 2017 Skrchov

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu, výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu 27.-29.října 2017
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 27.10. (pátek) až 29.10.2017 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve,listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 27.10. (pátek) až 29.10.2017 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve,listí,…
3.Výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Dne 28.10.2017 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. V případě, že nemůžete elektroodpad dopravit vlastními silami, zavolejte na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka). Dále bude možno odevzdat nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich.


Svoz objemého domovního odpadu podzim 2017   

Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu, výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu 5.-8.května 2017
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 5.5. (pátek) až 8.5.2017 (pondělí) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve,listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 5.5. (pátek) až 8.5.2017 (pondělí) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve,listí,…
3.Výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Dne 6.5.2017 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. V případě, že nemůžete elektroodpad dopravit vlastními silami, zavolejte na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka). Dále bude možno odevzdat nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich.


Svoz objemného domovního odpadu jaro 2017   

Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného odpadu

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu, výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu 27.-30.října 2016
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 27.10. (čtvrtek) až 30.10.2016 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve,listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 27.10. (čtvrtek) až 30.10.2016 (neděle) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve,listí,…
3.Výběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Dne 29.10.2016 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. V případě, že nemůžete elektroodpad dopravit vlastními silami, zavolejte na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka). Dále bude možno odevzdat nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich.


Svoz objemého domovního odpadu podzim 2016   

Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Anketa domácí kompostéry

POZOR – poslední možnost získání domácího kompostéru zdarma. Obec Skrchov dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost. Rozhodla se proto podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí. Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu pěti let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Vyplněný dotazník, který je přílohou, můžete doručit osobně na úřad obce (stačí i do poštovní schránky u vstupních dveří na úřad), nebo také elektronicky e-mailem na adresu: obec.skrchov@centrum.cz.
Poslední možnost předání vyplněného dotazníku je nejpozději 23. srpna 2016 na Obecní úřad ve Skrchově. Dodržení termínu je důležité pro včasné podání žádosti o dotaci ze strany obce na Státní fond životního prostředí! Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku.
Anketa domácí kompostéry   


Obrázek kompostér

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře