Příspěvky označené Odpad

• Obecně závazná vyhláška č.1-2020

Obecně závazná vyhláška č.1-2020 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skrchovruší OZV č.1–2018 ze dne 18.12.2018.
Obecně závazná vyhláška č.1-2020   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 15.1.2020
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 31.1.2020
Evidenční číslo: 775


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz komunálního odpadu v roce 2020

Svoz komunálního odpadu v roce 2020 – Změna termínů svozu odpadů a změna svozové firmy. Oznámení o změně svozové firmy a změně termínů svozu komunálního odpadu – vyvážení popelnic od ledna 2020. Obecní úřad ve Skrchově oznamuje občanům, že od ledna 2020 budou nově vyvážet odpad Technické služby Malá Haná formát odkaz externí web a to nově vždy lichý týden ve středu. První svoz bude v prvním týdnu z důvodu svátku 1.ledna posunut na čtvrtek 2.1.2020, od třetího týdne t.j. středy 15.1.2020 již bude svoz pravidelně ve středu. Změna se týká jak části Skrchov tak i části Skrchov u silnice I/43. Popelnice na svoz prosíme nachytat již den před svozem, jelikož odvoz bude probíhat brzo ráno. V části Skrchov z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebudou popelnice od domu č.p.16, 20, 31, 40 a 42 vyváženy a bude nově pro občany přistaven kontejner na komunální odpad pod kopcem. Ceny za svoz odpadu zůstávají pro rok 2020 beze změn.
Svoz komunálního odpadu změna od ledna 2020   

Obrázek Svoz komunálního odpadu změna od ledna 2020

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Obecně závazná vyhláška č.2-2019

Obecně závazná vyhláška č.2-2019 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůruší OZV č.1–2017 ze dne 14.12.2017.
Obecně závazná vyhláška č.2-2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.12.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.12.2019
Evidenční číslo: 763


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu podzim 2019

Svoz objemného domovního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu a výběr elektroodpadu 25.-28.října 2019
1.Přistavení kontejneru na objemný domovní odpad
Ve dnech 25.10. (pátek) až 28.10.2019 (pondělí) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na objemný domovní odpad. Do kontejneru nelze ukládat stavební suť a zeminu. Dále je zakázáno do kontejneru odkládat nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátory, lednice, televizory a jiný elektroodpad, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve, listí,…).
2.Přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad
Ve dnech 25.10. (pátek) až 28.10.2019 (pondělí) bude na návsi u obecního úřadu přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Do kontejneru lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad – tráva, větve, listí,… Po domluvě je možno větve podrtit na palivo štěpkovačem (špalíkovačem) URBAN do pytlů s možností odvozu elektromobilem Alke.
3.Výběr elektroodpadu
Dne 26.10.2019 (sobota) v době od 8:00 do 9:00 hodin bude možnost odevzdat na obecním úřadě elektroodpad – baterie, zářivky, televizory, monitory, PC, ledničky, sporáky a jiné spotřebiče. Po domluvě na tel. 733 363 259 (místostarosta), nebo 733 364 219 (starostka) je možný odvoz elektromobilem Alke. Jiný nebezpečný odpad, jako jsou pneumatiky, barvy, oleje a ředidla včetně prázdných obalů od nich nebude vybírán.
Svoz objemného a biologicky rozložitelného odpadu podzim 2019   

Obrázek elektromobil Alke obec Skrchov Obrázek - svoz objemného odpadu kontejner

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Svoz komunálního odpadu duben 2019

Oznámení o změně termínu svozu komunálního odpadu – vyvážení popelnic v 16.týdnu v pátek 19.dubna 2019. Obecní úřad ve Skrchově oznamuje občanům, že Technické služby Letovice budou vyvážet popelnice z důvodu svátku (19.4.2019) v případě sběru velkým autem ve čtvrtek 18.4. a v případě svozu malým autem v úterý 23.4.2019. Týká se to jak části Skrchov tak i části Skrchov u silnice I/43.


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře