Příspěvky označené Obecní úřad

• Oznámení – Uzavření OÚ Skrchov

Obecní úřad ve Skrchově informuje občany o uzavření OÚ v úterý 28.října 2014. Děkujeme za pochopení.


Oznámení – Uzavření OÚ Skrchov 28.10.2014   


Zpět na začátek stránky

,

Žádné komentáře

• Výroční zpráva za rok 2013

Úřad obce Skrchov zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2013.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.3.2014
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.3.2014
Evidenční číslo: 410


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Oznámení – Uzavření OÚ Skrchov

Obecní úřad ve Skrchově informuje občany o uzavření OÚ v úterý 31.prosince 2013. Děkujeme za pochopení.

Oznámení – Uzavření OÚ 31.12.2013   


Zpět na začátek stránky

,

Žádné komentáře

• Výroční zpráva za rok 2012

Úřad obce Skrchov zveřejňuje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu:

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 1.2.2013
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 16.2.2013
Evidenční číslo: 350

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Sazebník úhrad

Obec Skrchov stanoví v souladu s § 5 odst.1 písmeno f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízení č. 173/2006Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací.
Sazebník úhrad za poskytování informací   

Vyvěšeno na úřední desce obce Skrchov dne 19.2.2011 – evid.č. 240

Zpět na začátek stránky

Obec Skrchov

, , , ,

Žádné komentáře