Příspěvky označené Obec

• Zasedání zastupitelstva obce 19.3.2019

V ÚTERÝ 19.2.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Změna zpracovatele výběrového řízení na elektromobil
3.Schválení příkazní smlouvy na výběrové řízení
4.Schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení – elektromobil
5.Schválení Směrnice č.2-2019 pro nakládání s osobními údaji
6.Návrhy úprav v souvislosti s „GDPR“
7.Zpráva z výběrového řízení SVAK – Boskovice „Skrchov – napojení na SV Letovice“
8.Schválení smlouvy o účasti obce Skrchov na financování díla „Skrchov – napojení na SV Letovice“
9.Stanovisko ke zpoplatnění silnice I/43
10.Rozpočtové opatření č.1-2019
11.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.3.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.3.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.3.2019
Evidenční číslo: 701


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zasedání zastupitelstva obce 19.2.2019

V ÚTERÝ 19.2.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Projednání informace Svazku VaK Boskovice
3.Zpráva k výběrovému řízení od Svazku VaK Boskovice
4.Vybrání dodavatele dveří na OÚ
5.Odsouhlasení dotačního managementu
6.Projednání žádosti o finanční podporu – Zelené Vendolí
7.Projednání žádosti o finanční podporu – Pekárny Blansko
8.Dopravní situace – Točna „BUS“
9.Schválení smlouvy na odvoz kuchyňského oleje
10.Zpráva o výsledku inventarizace majetku k 31.12.2018
11.Schválení Směrnice č.1/2019 o zadávání veřejných zakázek
12.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.2.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.2.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.2.2019
Evidenční číslo: 695


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis z obecního zastupitelstva 22.1.2019

Zápis z obecního zastupitelstva 22.1.2019   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Obec Skrchov oznámení rozpočtová pravidla

Oznámení v souladu s novelou zákona č.250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – informace k dokumentům rozpočtu obce Skrchov – Schválený Rozpočet obce Skrchov na rok 2019, Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Skrchov na rok 2020-2021, Schválený Závěrečný účet obce Skrchov za rok 2017, Schválené Rozpočtové opatření č.9-2018, Schválené Rozpočtové opatření č.10-2018.
Oznámení k rozpočtu obce Skrchov 24.1.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.1.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2020
Evidenční číslo: 693

   

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Rozpočtové opatření 10–2018

Rozpočtové opatření 10–2018   

   

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře