Příspěvky označené Návrh

• Návrh opatření obecné povahy KÚ JMK

Návrh opatření obecné povahy – Bobr evropský. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, navrhuje vydání tohoto opatření obecné povahy: Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber), více v přiloženém dokumentu, nebo na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

Návrh OOP Bobr evropský   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.11.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.12.2017
Evidenční číslo: 611


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• VV Návrh opatření obecné povahy – těžba v lesích

Veřejná vyhláška – Návrh Opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství formát odkaz externí web jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává opatření obecné povahy: Ministerstvo zemědělství nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky – v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. Více v textu VV a na stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz formát odkaz externí web.
Veřejná vyhláška Návrh Opatření obecné povahy   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 18.9.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 3.10.2017
Evidenční číslo: 598


Odkaz WWW stránky Portál eAGRI - portál Ministerstva zemědělství

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Mikroregion Letovicko – závěrečný účet

Návrh závěrečného účetu Mikroregionu Letovicko za rok 2016 včetně příloh. Návhr je umístěn také na úřední desce a na webových stránkách Mikroregionu Letovicko www.mikroregionletovicko.cz formát odkaz externí web
Mikroregion Letovicko Závěrečný účet rok 2016 návrh   
Příloha č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 8.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.6.2017
Evidenční číslo: 585

Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Závěrečný účet 2016

Návrh závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2016 včetně příloh.
Návrh závěrečného účtu Skrchov 2016   
Zpráva o výsledku hospodaření Skrchov 2016   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 4.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 21.6.2017
Evidenční číslo: 581


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Mikroregion Letovicko

Návrh rozpočtu Mikroregionu Letovicko na rok 2017 a pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko, která se uskuteční v pondělí 19.prosince 2016 v 15:30hodin v klubovně Městského kulturního střediska Letovice, Nová 1.


Mikroregion Letovicko Návrh rozpočtu 2017   
Mikroregion Letovicko pozvánka 19.12.2016   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.11.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 9.12.2016
Evidenční číslo: 563
Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře