Příspěvky označené Muzeum Boskovicka

• Barbaři v pohybu Boskovice

Muzeum regionu Boskovicka formát odkaz externí web Vás zve na probíhající výstavu Barbaři v pohybu – Jevíčko a Malá Haná v době římské. Výstava představuje výsledky archeologického výzkumu v Jevíčku a okolí a potrvá do 31.března 2018. V rámci této výstavy proběhnou tyto přednášky: 24.1.2018 Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. – Římané v pohybu. Když římské legie zaplavily území Germánů ve středním Podunají.7.2.2018 Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. Prof. UO – Germáni v pohybu. Vpád Svébů do Čech a středního Podunají. 21.2.2018 PhDr. Kristian Elschek, CSc. – Germánske kniežacie centrá a rímske stavby v 1. a 3. storočí v stredodunajskom barbariku. 7.3.2018 Mgr. Zuzana Jarůšková – Výsledky detektorových prospekcí Muzea regionu Boskovicka v roce 2017. Přednášky proběhnou vždy v 17:00 hodin v multifunkčním sále Muzea regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice a budou spojené s komentovanou prohlídkou výstavy.

Obrázek pozvánka Boskovice Barbaři v pohybu přednášky 2018

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Koncert Vánoce v muzeu Boskovice

Muzeum regionu Boskovicka formát odkaz externí web Vás zve na Koncert Vánoce v muzeu v pondělí 11.prosince 2017 v 18:00 hodin v multifunkčním sále Muzea regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice. Vystoupí Cimbálová muzika pod vedením Gabriely Pléhové, Jazz kvartet a komorní sbor Voice Band. Zazní vánoční písně a koledy v podání studentů Střední pedagogické školy Boskovice pod vedením Tomáše Pléhy.

Obrázek pozvánka Boskovice Koncert Vánoce v muzeu 11.12.2017

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Barbaři v pohybu Boskovice

Muzeum regionu Boskovicka formát odkaz externí web Vás zve na výstavu Barbaři v pohybu – Jevíčko a Malá Haná v době římské. Výstava představí výsledky archeologického výzkumu v Jevíčku a okolí a potrvá od 7.prosince 2017 do 31.března 2018. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 7.prosince 2017 v 17:00 hodin v Muzeu regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice.

Obrázek pozvánka Boskovice Barbaři v pohybu 2017-18

Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Vánoční hvězda Boskovice

Muzeum regionu Boskovicka formát odkaz externí web Vás zve na adventní pořad, ve kterém zazní vánoční básně a písně, duchovní texty, koledy a skladby pro piano, violoncello, violu da gamba, zpěv, tibetské zvony a zvonky Vánoční hvězda ve středu 6.prosince 2017 v 19:00 hodin v multifunkčním sále Muzea regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice. Recitace Táňa Fisherová, hudba Irena a Vojtěch Havlovi.

Obrázek pozvánka Vánoční hvězda  6.12.2017

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Hostinská zařízení a turismus v Moravském krasu Boskovice

Muzeum regionu Boskovicka formát odkaz externí web Vás zve na přednášku PhDr. Karla Altmana, Csc. z Etnologického ústavu Akademie věd Hostinská zařízení a turismus v Moravském krasu, která proběhne ve čtvrtek 9.listopadu 2017 v 17:00 hodin v multifunkčním sále Muzea regionu Boskovicka, Hradní 1, Boskovice. Přírodní krásy i historické pamětihodnosti Moravského krasu poutaly už od 19. století řady ctitelů, jejichž potřebám vycházela vstříc mnohá hostinská zařízení různého typu, hostince ve městech i vesnicích celé oblasti, výletní restaurace v letoviscích a posléze turistické útulny i první hotely v těch nejatraktivnějších končinách. Stabilní klientela místních hostinců z řad obyvatel tohoto kraje tak byla výrazně posilována četnými hosty z širokého okolí i zdaleka, kteří se sem rádi vraceli nejen za vlastivědnými, ale také krčemnými zážitky.

Obrázek pozvánka Hostinská zařízení a turismus v Moravském krasu 9.11.2017

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře