Příspěvky označené Mosty

• Opatření obecné povahy Stanovení PÚP na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici III/36829, na silnici III/0435 a na místní komunikaci – v katastrálním území Skrchov z důvodu údržby mostu ev.č. 43-039 v rámci akce „Stavební údržba mostů v JMK na silnicích I.třídy – 2019“. Termín realizace I. etapy je od 16.9. do 25.9.2019 a II. etapy od 26.9. do 4.10.2019. Více v přiložených dokumentech, nebo na webových stránkách MěÚ Boskovice www.boskovice.cz formát odkaz externí web.
Opatření obecné povahy Stanovení PÚP na pozemních komunikacích   
Příloha 1 – situace PÚP   
Příloha 2 – situace PÚP   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.9.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 26.9.2019
Evidenční číslo: 737

   

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Opatření obecné povahy Stanovení PÚP na silnici I/43

Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na silnici I/43. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/43 Brno-Svitavy-Králíky-st.hranice – v katastrálním území Skrchov z důvodu částečné uzavírky mostu ev.č. 43-039 v rámci provádění stavby „Stavební údržba mostů v JmK na silnicích I.třídy – 2019“. Více v přiložených dokumentech, nebo na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.
Opatření obecné povahy Stanovení PÚP na silnici I/43   
Příloha P01 – výkres přechodného dopravního značení č.1   
Příloha P02 – výkres přechodného dopravního značení č.2   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 11.9.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 26.9.2019
Evidenční číslo: 736

    Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Veřejná vyhláška Skrchov – mosty 0435-2,3

Veřejná vyhláška – Oznámení – Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání. Jihomoravský kraj, v zastoupení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje podal dne 16.12.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby III/0435 Skrchov – mosty 0435-2,3. Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.března 2014 (úterý) v 8:30 hodin se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě ve Skrchově. Oznámení je umístěno také na úřední desce a na webových stránkách města Letovice www.letovice.net formát odkaz externí web.


Veřejná vyhláška Skrchov – mosty 0435-2,3   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 18.2.2014
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 6.3.2014
Evidenční číslo: 406


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře