Příspěvky označené Mikroregion Letovicko

• Oznámení Mikroregion Letovicko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko, IČ 70844160 – Na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko www.mikroregionletovicko.cz/index.php/ke-stazeni formát odkaz externí web byly v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněny tyto dokumenty: Schválený rozpočet DSO na rok 2017, Schválený rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozpočtové opatření č.1/2017, Rozpočtové opatření č.2/2017, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.


Mikroregion Letovicko Oznámení   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 591
Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Řemeslný jarmark Horní Smržov

Obec Horní Smržov formát odkaz externí web a Mikroregion Letovicko Vás srdečně zvou v sobotu 15.července 2017 od 9:00hodin na Řemeslný jarmark s ukázkou tradičních řemesel – tesaři, kováři, keramici, řezbáři, nožíři a jiní řemeslníci. K vidění bude pečení chleba v přírodní peci, stloukání másla nebo ukázky exponátů z muzea. Po celý den je připraven doprovodný program. Více informací naleznete na stránkách www.hornismrzov.cz formát odkaz externí web.


Obrázek pozvánka Řemeslný jarmark Horní Smržov 15.7.2017

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Mikroregion Letovicko – závěrečný účet

Návrh závěrečného účetu Mikroregionu Letovicko za rok 2016 včetně příloh. Návhr je umístěn také na úřední desce a na webových stránkách Mikroregionu Letovicko www.mikroregionletovicko.cz formát odkaz externí web
Mikroregion Letovicko Závěrečný účet rok 2016 návrh   
Příloha č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 8.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.6.2017
Evidenční číslo: 585

Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Mikroregion Letovicko – pozvánka

Pozvánka na Valnou hromadu Mikroregionu Letovicko, která se uskuteční ve středu 28.června 2017 v 15:30hodin v zasedací místnosti MěÚ Letovice.


Mikroregion Letovicko pozvánka 28.6.2017   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 8.6.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 28.6.2017
Evidenční číslo: 584
Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Oznámení Mikroregion Letovicko

Oznámení o zveřejnění dokumentů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Letovicko – Schválený rozpočet DSO na rok 2017, Schválený rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019, Schválený závěrečný účet DSO za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.


Mikroregion Letovicko Oznámení   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 23.3.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.1.2018
Evidenční číslo: 567
Obrázek logo Mikroregion Letovicko

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře