Příspěvky označené Kontrola

• Informace IDS JMK 35-2018

INTEGROVANÉ NOVINKY – aktuality IDS JMK z veřejné dopravy v Jihomoravském kraji a městě Brně – Výluka Brno-Zábrdovický most – Přepravní kontrola ve vlacích a vozidlech – Slevový program IDS JMK – Výluky na lince S2. Aktuální informace o dopravě na jižní Moravě jsou zveřejńovány také na Faceboku, Twitteru, YOUTUBE a Instagramu. Více informací k novinkám v regionální autobusové a železniční dopravě v přiloženém dokumentu nebo na webu www.idsjmk.cz formát odkaz externí web.
Informace IDS JMK 35-2018   

Obrázek Odkaz WWW stránky Integrovaný dopravní systém JMK


Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Kontrola kotlů na pevná paliva

Zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. stanovuje, že do konce roku 2016 musí být každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem. Tyto kontroly mají platnost 2 roky od data vystavení zprávy. Dne 3.prosince 2016 v dopoledních hodinách bude probíhat tzv. revizi kotlů na pevná paliva dle zákona č.201/2012. Prohlídku bude provádět firma Švéda IČ 73161021, pro kotle Viadrus, Dakon, Slokov, Opop, Thermona. Zájemci o provedení kontroly se mohou nahlásit na Obecním úřadě ve Skrchově na telefonním čísle: 733 364 219 nebo emailu: obec.skrchov@centrum.cz nebo přímo u firmy Švéda na telefonním čísle: 776 207 400 nebo emailu: sveda0@seznam.cz. Doporučená cena kontroly je 900,-Kč. Cena je bez nákladů za případnou výměnu vadných dílů. Při kontrole bude posouzen stav kotle, komína, kouřovodu a zapojení kotle a topného systému. Více informací v přiloženém dokumentu.


Revize kotlů na pevná paliva Švéda 2016   

Obrázek Kontrola kotlů na pevná paliva


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Kontrola kotlů na pevná paliva

Dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem. Zájemci o provedení kontroly se mohou nahlásit na telefonním čísle: 608709046, 734523754 nebo emailu: info@opravakotlu.cz. Prohlídku bude provádět firma Plynotop A-Z s.r.o. formát odkaz externí web IČ 05035546, servisní partner firmy Viadrus pro kotle Viadrus a kotle neznámého výrobce. Doporučená cena kontroly je 1500,-Kč. Cena neobsahuje náklady za vyčištění a výměnu vadných dílů. Při kontrole dojde k posouzení stavu kotle, stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle a topného systému. Více informací v přiloženém dokumentu.


Revize kotlů na pevná paliva Plynotop 2016   

Obrázek Kontrola kotlů na pevná paliva


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře