Příspěvky označené JMK

• Odvolání nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka číslo 2/2017 ze dne 22.8.2017 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlášená rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje dne 18.7.2017 se tímto odvolává. Rozhodnutí o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyvěšeno také na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 28.8.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.9.2017
Evidenční číslo: 596

Odkaz WWW stránky Portál krizového řízení pro JMK    Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Vyhlášení nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka číslo 1/2017 ze dne 18.7.2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována a platí až do odvolání pro celé území Jihomoravského kraje z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek na návrh Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyvěšeno také na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: do odvolání (22.8.2017)
Evidenční číslo: 592

Odkaz WWW stránky Portál krizového řízení pro JMK    Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Veřejná vyhláška – Oznámení KÚ JMK

Veřejná vyhláška – Oznámení – Opatření obecné povahy – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Do úplného znění opatření obecné povahy Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje lze nahlédnout v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.


Zásady územního rozvoje JMK 13.10.2016   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.10.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.11.2016
Evidenční číslo: 559


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Upozornění Epidemie infekční žloutenky

Upozornění Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje pro veřejnost – Epidemie infekční žloutenky virové hepatitidy typu A v městě Brně a jeho okolí. Více informací viz přiložený dokument nebo na webových stránkách Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje www.khsbrno.cz formát odkaz externí web.
Upozornění Epidemie infekční žloutenky   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 22.8.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 22.9.2016
Evidenční číslo: 543


Odkaz WWW stránky Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Veřejná vyhláška – Oznámení KÚ JMK

Veřejná vyhláška – Oznámení – zveřejnění návrhu a konání veřejného projednání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web a na webových stránkách www.zurka.cz formát odkaz externí web.


Zásady územního rozvoje JMK 25.4.2016   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.4.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 10.6.2016
Evidenční číslo: 527


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře