Příspěvky označené JMK

• Opatření obecné povahy KÚ JMK

Opatření obecné povahy – Bobr evropský. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydává tohoto opatření obecné povahy: Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber), více v přiloženém dokumentu, nebo na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

OOP Bobr evropský   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 19.12.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 3.1.2018
Evidenční číslo: 624


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Návrh opatření obecné povahy KÚ JMK

Návrh opatření obecné povahy – Bobr evropský. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, navrhuje vydání tohoto opatření obecné povahy: Povoluje se výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského (Castor fiber), více v přiloženém dokumentu, nebo na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

Návrh OOP Bobr evropský   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 16.11.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 2.12.2017
Evidenční číslo: 611


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Opatření obecné povahy KÚ JMK

Opatření obecné povahy – Druhová výjimka pro záchranné stanice. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vydává toto opatření obecné povahy, více v přiloženém dokumentu, nebo na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

OOP Druhová výjimka pro záchranné stanice   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 31.10.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.11.2017
Evidenční číslo: 607


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Odvolání nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka číslo 2/2017 ze dne 22.8.2017 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlášená rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje dne 18.7.2017 se tímto odvolává. Rozhodnutí o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyvěšeno také na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 28.8.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 12.9.2017
Evidenční číslo: 596

Odkaz WWW stránky Portál krizového řízení pro JMK    Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Vyhlášení nebezpečí vzniku požáru

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka číslo 1/2017 ze dne 18.7.2017 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována a platí až do odvolání pro celé území Jihomoravského kraje z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek na návrh Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyvěšeno také na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web.

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 20.7.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: do odvolání (22.8.2017)
Evidenční číslo: 592

Odkaz WWW stránky Portál krizového řízení pro JMK    Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře