Příspěvky označené Informace

• Informace IDS JMK 4-2015

INTEGROVANÉ NOVINKY – aktuality z provozu IDS JMK. Informace o výlukách, ale také o aplikaci IDS JMK POSEIDON. Mobilní aplikace IDS JMK POSEIDON nabízí celou řadu zajímavých funkcí pro moderní cestování.
Pokud si ji cestující aplikaci nainstalují, získají tyto možnosti:
• získat informace o odjezdech z nejbližších nebo oblíbených zastávek
• možnost vyhledat si spojení a rovnou si pro vyhledané spojení zakoupit jízdenku
• dozvědět se informace o výlukách a změnách v dopravě
• podle své polohy nalézt na mapě nejbližší zastávky a zobrazit si odjezdy
• stáhnout si jízdní řády, plány sítě linek a další informace…
Kompletní informace jsou dostupné na webu www.idsjmk.cz formát odkaz externí web.


Informace IDS JMK 4-2015   

Obrázek Odkaz WWW stránky Integrovaný dopravní systém JMK


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Informace Finančního úřadu

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informuje o možnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňované období 2014 ve čtvrtek dne 19.3.2015 v době od 8:00 – 17:00hodin v prostorách MěÚ Letovice. Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2014 nejpozději do 1.dubna 2015 a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně mohou jako využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Dalším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění a odeslání přiznání na internetové adrese www.daneelektronicky.cz formát odkaz externí web. Kompletní informace ke způsobům placení daně naleznete na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz formát odkaz externí web.


Informace – Daň z příjmů 2015   
Informace – Úřední hodiny   

Odkaz WWW stránky Finanční správa


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Informace MSSS Boskovice

Městská správa sociálních služeb Boskovice formát odkaz externí web informuje o možnosti zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena při pečovatelské službě MSSS Města Boskovice. Cílem půjčovny je zprostředkovat dostupnost rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které usnadní seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazech nebo nehodách zvládat běžné denní činnosti života. Pomůcky lze zapůjčit na kontaktním místě organizace na základě smlouvy na dobu neurčitou a cena zapůjčení je stanovena měsíční sazbou.


Informace MSSS Boskovice   

Odkaz WWW stránky Městská správa sociálních služeb Boskovice


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Informace OÚ Skrchov – Poplatky místní

Obecní úřad ve Skrchově oznamuje občanům, že již vybírá poplatky za popelnice a ze psů na rok 2015.

• Obecní úřad Skrchov upozorňuje občany, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo vlastní v k.ú. obce rekreační objekt, že splatnost poplatku za komunální odpad je 31.březen 2015. Výše poplatku pro občany s trvalým pobytem je 450Kč za fyzickou osobu. Výše poplatku za rekreační objekt odpovídá výši poplatku za jednu fyzickou osobu 450Kč.

• Dále OÚ upozorňuje, že splatnost místního poplatku za psa je 31.březen 2015. Výše poplatku za psy chované držitelem je 100Kč za prvního psa a 200Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Výše poplatku za psy chované držitelem ve starobním nebo invalidním důchodě je 60Kč za prvního psa a 120Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatky se vybírají v úředních hodinách: úterý od 17:00 do 18:00hodin.
Poplatky je možno uhradit na účet obce Skrchov: číslo účtu 17 825 631/0100, VS – číslo domu, ve zprávě pro příjemce uvádějte příjmení a jméno.

Splatnost poplatků za rok 2015 je 31.března.


Poplatky místní na rok 2015   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis dětí ZŠ Deštná

Zápis do 1.tříd ZŠ Deštná pro školní rok 2015/2016 se koná v úterý 3.února 2015 od 13:30 do 16:00 hodin v budově Základní školy Deštná formát odkaz externí web.


Zápis dětí ZŠ Deštná 3.2.2015   

Odkaz WWW stránky ZŠ a MŠ DeštnáZpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře