Příspěvky označené Informace

• Informace silnice I/43

Ředitelství silnic a dálnic ČR formát odkaz externí web informuje občany o opravě povrchu silnice I/43 mezi Sasinou a Svitávkou. Popis dopravní události: uzavírka silnice I/43 v katastru obce Svitávka od 24.08.2015 07:00 hodin do 30.08.2015 23:59 hodin. Objízdné trasy: 1.Směr Brno – Svitavy: silnicí II/150, III/37420 do Svitávky, silnicí III/37419, III/37418 do Míchova a silnicí III/37418, III/3746, III/3744 do Letovic zpět na silnici I/43, 2.Směr Svitavy – Brno: silnicí III/3658, III/3657 do Nýrova, silnicí III/3657, III/3652 do Kunštátu a silnicí I/19 do Sebranic zpět na silnici I/43, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje.


Silnice I-43 Svitávka 24.8.2015   

Zpět na začátek stránky

, , , , , ,

Žádné komentáře

• Informace Policie ČR

Informace Policie ČR k náborové akci „Hledáme posily do našeho týmu“.
Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí? Pak můžeš využít příležitosti rozšířit řady Policie ČR. Více informací na internetových stránkách Policie ČR www.policie.cz formát odkaz externí web nebo na KŘ Policie JMK, ÚO Blansko.


Informace Policie ČR   

Obrázek Informace Policie ČR Náborová akce 2015


Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Informace IDS JMK 20-2015

INTEGROVANÉ NOVINKY – aktuality z provozu IDS JMK. Informace o výlukách a aktualitách v dopravě – žákovské jízdné na školní/akademický rok 2015/2016. Více informací v přiloženém dokumentu nebo na webu www.idsjmk.cz formát odkaz externí web.


Informace IDS JMK 20-2015   

Obrázek Odkaz WWW stránky Integrovaný dopravní systém JMK


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Informace JMK

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva. Jihomoravský kraj v připravuje v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Výše dotace se bude pohybovat od 70-80% dle typu pořizovaného zdroje a dle místa realizace. Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá vyhlášení první výzvy na výměnu kotlů na pevná paliva pro fyzické osoby nejdříve na přelomu roku 2015/2016. Předpokládaná alokace pro Jihomoravský kraj je cca 130 mil. Kč..
Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech a také na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web, kde je zveřejněn také dotazník předběžného zájmu.


JMK Kotlíkové dotace   
JMK Kotlíkové dotace Pravidla   
JMK Kotlíkové dotace Seznam   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.8.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.8.2015
Evidenční číslo: 492

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Informace VAS a.s.

Aktualizace informací předávaných obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. provoz vodovodu nebo kanalizace. Obec Skrchov je součástí „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Infrastrukturní majetek v obci – vodovod provozuje VAS divize Boskovice.
VAS Informace Aktualizace   
VAS Informace obce 2015   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 14.7.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.7.2015
Evidenční číslo: 487


Odkaz WWW stránky VAS a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře