Příspěvky označené Informace

• Informace IDS JMK 20-2015

INTEGROVANÉ NOVINKY – aktuality z provozu IDS JMK. Informace o výlukách a aktualitách v dopravě – žákovské jízdné na školní/akademický rok 2015/2016. Více informací v přiloženém dokumentu nebo na webu www.idsjmk.cz formát odkaz externí web.


Informace IDS JMK 20-2015   

Obrázek Odkaz WWW stránky Integrovaný dopravní systém JMK


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Informace JMK

Informace o přípravě projektu na výměnu kotlů na pevná paliva. Jihomoravský kraj v připravuje v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Výše dotace se bude pohybovat od 70-80% dle typu pořizovaného zdroje a dle místa realizace. Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá vyhlášení první výzvy na výměnu kotlů na pevná paliva pro fyzické osoby nejdříve na přelomu roku 2015/2016. Předpokládaná alokace pro Jihomoravský kraj je cca 130 mil. Kč..
Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech a také na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz formát odkaz externí web, kde je zveřejněn také dotazník předběžného zájmu.


JMK Kotlíkové dotace   
JMK Kotlíkové dotace Pravidla   
JMK Kotlíkové dotace Seznam   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 5.8.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.8.2015
Evidenční číslo: 492

Odkaz WWW stránky Jihomoravský kraj

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Informace VAS a.s.

Aktualizace informací předávaných obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. provoz vodovodu nebo kanalizace. Obec Skrchov je součástí „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. Infrastrukturní majetek v obci – vodovod provozuje VAS divize Boskovice.
VAS Informace Aktualizace   
VAS Informace obce 2015   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 14.7.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 29.7.2015
Evidenční číslo: 487


Odkaz WWW stránky VAS a.s. divize Boskovice

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Průkazy osoby se zdravotním postižením

Informace o výměně průkazů pro osoby se zdravotním postižením – TP, ZTP, ZTP/P. Dne 1.ledna 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to do 31.12.2015. Více informací v přiloženém dokumentu nebo na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením ČR formát odkaz externí web.


Průkazy pro osoby se zdravotním postižením   Odkaz WWW stránky Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Informace IDS JMK 16-2015

INTEGROVANÉ NOVINKY – aktuality z provozu IDS JMK. Informace o výlukách v Letovicích a Boskovicích – od úterý 7.7. do soboty 31.10.2015 bude probíhat výluka v Letovicích, která
se dotkne linek 256, 270, 274 a 275 a od úterý 7.7. do soboty 31.10.2015 pojede linka 254 obousměrně mezi zastávkami Boskovice, aut. st. a Chrudichromy po odklonové trase.
Více informací v přiloženém dokumentu nebo na webu www.idsjmk.cz formát odkaz externí web.


Informace IDS JMK 16-2015   

Obrázek Odkaz WWW stránky Integrovaný dopravní systém JMK


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře