Příspěvky označené Informace

• Informace OÚ Skrchov – Poplatky místní

Obecní úřad ve Skrchově oznamuje občanům, že již vybírá poplatky za popelnice a ze psů na rok 2015.

• Obecní úřad Skrchov upozorňuje občany, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo vlastní v k.ú. obce rekreační objekt, že splatnost poplatku za komunální odpad je 31.březen 2015. Výše poplatku pro občany s trvalým pobytem je 450Kč za fyzickou osobu. Výše poplatku za rekreační objekt odpovídá výši poplatku za jednu fyzickou osobu 450Kč.

• Dále OÚ upozorňuje, že splatnost místního poplatku za psa je 31.březen 2015. Výše poplatku za psy chované držitelem je 100Kč za prvního psa a 200Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Výše poplatku za psy chované držitelem ve starobním nebo invalidním důchodě je 60Kč za prvního psa a 120Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Poplatky se vybírají v úředních hodinách: úterý od 17:00 do 18:00hodin.
Poplatky je možno uhradit na účet obce Skrchov: číslo účtu 17 825 631/0100, VS – číslo domu, ve zprávě pro příjemce uvádějte příjmení a jméno.

Splatnost poplatků za rok 2015 je 31.března.


Poplatky místní na rok 2015   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zápis dětí ZŠ Deštná

Zápis do 1.tříd ZŠ Deštná pro školní rok 2015/2016 se koná v úterý 3.února 2015 od 13:30 do 16:00 hodin v budově Základní školy Deštná formát odkaz externí web.


Zápis dětí ZŠ Deštná 3.2.2015   

Odkaz WWW stránky ZŠ a MŠ DeštnáZpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Zápis dětí ZŠ Letovice

Zápis do 1.tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2015/2016 se koná v pátek 30.ledna 2015 od 8:00 do 16:00hodin v budově Základní školy Letovice, Komenského 5. Více informací v přiloženém dokumentu nebo na www.zsletovice.cz formát odkaz externí web.


Zápis dětí ZŠ Letovice 30.1.2015   


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Informace IDS JMK

Nové jízdní řády všech linek IDS JMK platné od 14.12.2014 jsou uveřejněny v sekci JÍZDNÍ ŘÁDY na adrese www.idsjmk.cz/linky.aspx formát odkaz externí web a železniční (knižní) jízdní řády pro období od 14.12.2014 do 12.12.2015, zpracované Správou železniční dopravní cesty, státní organizací jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetové adrese www.szdc.cz/provozovani-drahy/knizni-jizdni-rady-141214.html formát odkaz externí web. Kompletní informace jsou uveřejněny na webu www.idsjmk.cz formát odkaz externí web a také www.szdc.cz formát odkaz externí web.Obrázek Odkaz WWW stránky Integrovaný dopravní systém JMK

Zpět na začátek stránky

, , , , , , , , ,

Žádné komentáře

• Rozhodnutí I/43 rekonstrukce přechodu Skrchov

Obecní úřad ve Skrchově a Ředitelství silnic a dálnic ČR formát odkaz externí web informují občany o realizaci stavby ,,Bezpečné přechody – I/43, Skrchov, km 42,802“. V době realizace stavby ve dnech 30.6. – 18.7. a 28.7. – 4.8.2014 bude nutná částečná uzavírka silnice I/43. a ve dnech 12.7., 31.7. a 1.8.2014 úplná uzavírka silnice III/0435. Objízdné trasy budou vyznačeny a pěší provoz bude po celou dobu stavby zachován. Děkujeme za pochopení s dopravním omezením. Více viz. přiložené dokumenty.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydává Rozhodnutí, kterým povoluje částečnou uzavírku silnice I/43 Brno – Svitavy – Králíky – státní hranice z důvodu stavby „I/43 rekonstrukce přechodu, Skrchov, km 42,800“ v termínu 30.6. – 18.7. a 28.7. – 4.8.2014 (zahájení 6:00, ukončení 18:00hodin).
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, vydává Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice III/0435 v km cca 0,000-0,040 (úsek přiléhající k silnici I/43), a to ve dnech 12.7.2014, 31.7.2014 a 1.8.2014 z důvodu realizace prací v rámci stavby ,,Bezpečné přechody – I/43, Skrchov, km 42,802“.


Rozhodnutí KÚ JMK uzavírka I/43   
Rozhodnutí MÚ Boskovice uzavírka III/0435   
Stanovení úpravy provozu KÚ JMK   
Stanovení úpravy provozu MÚ Boskovice   
DZ uzavírka silnice I/43 část 1   
DZ uzavírka silnice I/43 část 2   

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře