Příspěvky označené E-ON

• Odečet elektroměrů

Společnost E-ON a.s. formát odkaz externí web oznamuje všem občanům, že ve čtvrtek 31.srpna 2017 se bude provádět odečet elektroměrů. V případě, že nebudete doma nechte lístek na dveřích nebo u sousedů. Pracovník společnosti začne provádět odečet v obci od 8:00 hodin. Pokud je váš elektroměr nepřístupný pro provedení pravidelného ročního odečtu a vy k němu nemůžete ani zajistit přístup, můžete jeho stav nahlásit pomocí samoodečetu elektroměru. Více o možnosti samoodečtu na webových stránkách E-ON a.s. formát odkaz externí web.

Oznámení odečet elektroměrů 31.8.2017  


Odkaz WWW stránky E-ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Upozornění E-ON a.s.

Společnost E-ON a.s. formát odkaz externí web upozorňuje vlastníky nebo uživatele nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č.458/2000Sb. – odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte stránky www.eon-distribuce.cz.


Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků   
Podmínky provádění ořezu   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 8.9.2016
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 23.9.2016
Evidenční číslo: 551


Odkaz WWW stránky E-ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Odečet elektroměrů

Společnost E-ON a.s. formát odkaz externí web oznamuje všem občanům, že ve středu 31.srpna 2016 se bude provádět odečet elektroměrů. V případě, že nebudete doma nechte lístek na dveřích nebo u sousedů. Pracovník společnosti začne provádět odpočet v obci od 8:00 hodin.
Pokud je váš elektroměr nepřístupný pro provedení pravidelného ročního odečtu a vy k němu nemůžete ani zajistit přístup, můžete jeho stav nahlásit pomocí samoodečetu elektroměru. Více o možnosti samoodečtu na webochý stránkách E-ON a.s. formát odkaz externí web.


Oznámení odečet elektroměrů 31.8.2016  Odkaz WWW stránky E-ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře

• Upozornění E-ON a.s.

Společnost E-ON a.s. formát odkaz externí web upozorňuje vlastníky nebo uživatele nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č.458/2000Sb. – odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Bližší informace viz. přiložený dokument, nebo na telefonním čísle 516 494 022.


Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 7.9.2015
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 23.9.2015
Evidenční číslo: 497


Odkaz WWW stránky E-ON a.s.

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Přerušení dodávky elektrické energie

Obecní úřad ve Skrchově informuje občany o oznámení E-ON a.s. formát odkaz externí web, že v sobotu 22. srpna 2015 z dů­vodu neplánovaných prací na zařízení distribuční soustavě – havárie vedení u mostu 0435-3 bude přerušena dodávka elektrické energie v čase od cca 8:00 hodin v části obci Skrchov. Vypnuta bude část obce Skrchov od domu číslo popisné 48 po dům číslo popisné 26.


Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře