Veřejné zakázky


1. Domů >> 3. Obecní úřad >> Veřejné zakázky

Profil veřejného zadavatele – Obec Skrchov

S účinností zákona č.179/2010 Sb. formát odkaz externí web, který novelizuje zákon č.137/2006 Sb. formát odkaz externí web, zákon o veřejných zakázkách, je Obec Skrchov, jako veřejný zadavatel, povinna zveřejňovat od 15. září 2010 výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na tzv. profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému (§ 157 ZVZ) – Uveřejňovacím subsystému ISVZ (www.isvzus.cz formát odkaz externí web).

Profilem zadavatele je konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§17 písm. g) ZVZ po novele).

Elektronickým nástrojem je programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle novely zákona o veřejných zakázkách z roku 2010, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat (§ 149 odst. 2 ZVZ po novele).

Výše uvedenou povinnost Obec Skrchov splnila zřízením svého profilu zadavatele na Portálu pro vhodné uveřejnění, kde má zřízený svůj oficiální profil zadavatele.


Uchazeči o veřejné zakázky jej mohou navštívit na adrese
https://www.vhodne-uverejneni.cz/pro­fil/00532177  formát odkaz externí web


nebo sledovat aktuální veřejné zakázky na obecních stránkách:
Obecní stránky – rubrika Veřejné zakázky


Odkaz WWW stránky Portál pro vhodné uveřejnění

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj formát odkaz externí web
Zákon č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách formát odkaz externí web
Zákon č.179/2010 Sb. Změna zákona o veřejných zakázkách formát odkaz externí web

Zpět na začátek stránky