Formuláře


1. Domů >> 3. Obecní úřad >> Formuláře

Formuláře k přihlášení místnímu poplatku:
Přiznání komunální odpady – trvalý pobyt   
Přiznání komunální odpady – rekreační pobyt   
Přiznání za psa   

Formuláře k žádostem o kácení dřevin rostoucích mimo les:
Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – FO   
Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – FO   
Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – PO   
Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les – PO   

Formuláře k ohlášení místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství:
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství   
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství   

Formuláře k žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene / smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví Obce Skrchov:
Žádost o uzavření smlouvy – věcné břemeno   
Žádost o uzavření smlouvy – věcné břemeno   

Formuláře k oznámení veřejnosti přístupné akce:
Oznámení veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku   
Oznámení veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku   

Formuláře k žádostem o informace:
Žádost o poskytnutí informace   
Žádost o poskytnutí informace   
Odvolání proti odmítnutí podat informace   
Odvolání proti odmítnutí podat informace   

Formuláře vzory licenčních smluv:
Vzor licenční smlouvy   
Vzor licenční smlouvy   

Další formuláře, jako např. ze stavebního úřadu, problematiku sociální a živnostenskou, je možné stáhnout přímo z internetových stránek:
Město Blansko – Formuláře formát odkaz externí web
Město Boskovice – Formuláře formát odkaz externí web
Město Letovice – Formuláře formát odkaz externí web

Formuláře na stránkách České daňové správy:
Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů formát odkaz externí web

Formuláře na stránkách Státní správy:
Formuláře formát odkaz externí web

Formuláře a tiskopisy zdarma ke stažení:
Vzory formulářů ke stažení formát odkaz externí web

Zpět na začátek stránky