4. Obec


1. Domů >> 4. Obec

Historie obce Skrchov

Skrchov – malebná vesnice v údolí řeky Svitavy, která svým tokem vytvořila během staletí členité meandry se vzácnými biotopy.

Obec se nachází 4 km severně od Letovic, podél silnice 1/43 na Svitavy, téměř na hranicích okresu Blansko a také jihomoravského kraje. Ten končí v sousední obci Stvolová vzdálené necelé 2 km, kde začínají Čechy – kraj Pardubický. Část obce se nachází za železniční tratí Brno – Česká Třebová. Toto rozdělení nastalo vybudováním železnice, kdy došlo také k úpravě vjezdu do obce, který je výškově omezen podjezdem pod železniční tratí. Také řeka Svitava byla touto stavbou upravena a tok řeky Svitavy mezi Stvolovou a Skrchovem srovnán do přímé linie. Na návsi obce je pěkná zvonička, jako ukázka lidového stavitelství, asi z roku 1850.

První historické zmínky jsou z let 1406 až 1407, kdy se psal Petr Kukla ze Skrýchova. (Skrýchov – od slova skrytý mezi stromy). Odtud také patrně vznikl název vesnice.

Celý článek   

Současnost obce

V roce 2006 má obec 106 obyvatel, 53 popisných čísel z toho asi deset procent jsou chalupáři, kteří si naši obec vybrali k odpočinkovému pobytu. Postaveny byly tři nové domy, a to čp. 31 po úplné rekonstrukci, a novostavby čp. 51 a 52.

Od roku 1960 byla obec sloučena s obcí Dolní Smržov. Později integrována s Letovicemi. K osamostatnění došlo v roce 1990 a nově zvolená zastupitelstva rozvíjela zvelebování samostatné obce.

Celý článek   

Statistické údaje:

• ZUJ 582344
• Katastrální výměra 212 ha
• Počet obyvatel 113
   ve věku 0 – 14 let 20,
   ve věku 65 a více let 15 (údaje k 1.1.2016)
• Počet domů 48
    (obydlených 32)

Inženýrské sítě:

• ČOV – ne
• Kanalizace – ne
• Vodovod – ano
• Elektrifikace – ano
• Plynofikace – ano v části obce

Fotogalerie a Videogalerie obce Skrchov

Fotogalerie – zde k prohlédnutí
Rubrika Fotogalerie
Rubrika VideogalerieOdkaz Webová fotogalerie Picasa

Obec Skrchov na mapě

Okaz v novém okně Obec Skrchov na mapě - kliknutím otevřete mapu

Zpět na začátek stránky