3. Obecní úřad


1. Domů >> 3. Obecní úřad

Základní údaje – Organizační struktura

Zastupitelstvo obce: Volební období 2018 – 2022

Věra Kolářová – starostka
František Bubeník ing. – místostarosta
Ludmila Drahošová
Ladislav Chladil
Antonín Konůpka
Petr Kopečný dipl. ekonom
Marta Oujezdská

Finanční výbor

Petr Kopečný dipl. ekonom – předseda
Ladislav Chladil
Alena Smilovská

Kontrolní výbor

Marta Oujezdská – předseda
Ludmila Drahošová
Antonín Konůpka

Sbor pro občanské záležitosti

Alena Smilovská
Jitka Zejdová

Zaměstnanci obecního úřadu

Jana Hejlová – účetní
Marie Mikuláštíková – vedení knihovny
Jiří Kašpar – vedení kroniky
Petr Kopečný dipl. ekonom – webmaster a informatik
Antonín Konůpka – správa hřiště
Ladislav Chladil – úklid sněhu
Jan Chladil – sečení trávy

Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Skrchov 19
                          679 61 Letovice
Starostka:       Věra Kolářová
                          Skrchov 15
                          mob.: 733 364 219
                          mob. privat: 606 233 350
                          starosta@obec-skrchov.eu
Místostarosta: František Bubeník ing.
                          Skrchov 9
                          mob.: 733 363 259
                          mob. privat: 605 069 704
                          mistostarosta@obec-skrchov.eu
Knihovna:       Marie Mikuláštíková
                          knihovna@obec-skrchov.eu
                          knihovna.skrchov@cen­trum.cz
Správce webu: Petr Kopečný dipl. ekonom
                          mob. privat: 604 718 678
                          admin@obec-skrchov.eu
E-mail úřadu:  obec.skrchov@centrum.cz
                        info@obec-skrchov.eu
Web obce:       www.obec-skrchov.eu
Datová schránka obce ID: tq6a94d


Skype – obec.skrchov

Další údaje

Úřední hodiny: Úterý 17:00 – 18:00 hodin
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 17825631/0100
Způsob financování: Rozpočtová organizace
IČ: 00532177

Podatelna úřadu:

• Ústní podání na OÚ
• Písemné podání poštou
• Elektronické podání e-mailem:
    obec.skrchov@centrum.cz
Více informací E-podatelna OÚ Skrchov

Zpět na začátek stránky