Znak a prapor


1. Domů >> 4. Obec >> Znak a prapor

V roce 2005 byl obecním zastupitelstvem předložen návrh na obecní znak a prapor, který navrhnul Dr.Karel
Maráz, heraldik Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Všechny návrhy byly projednány s PhDr.Ivanem Štarhou, někdejším ředitelem MZA v Brně a členem PPHV PS PČR. Návrhy byly předloženy také k veřejné diskuzi občanům a po schválení výsledného návrhu zastupitelstvem obce 17.5.2005 byl předložen ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ta návrh přijala a 5.12.2005 se uskutečnilo slavnostní udělení znaku a praporu naší obce. Slavnostního aktu se za obec zúčastnil starosta obce ing. Petr Bohatec a Jana Kašparová, členka zastupitelstva. Dekret s protokolem o schválení obecních symbolů předal starostovi obce na slavnostní schůzi v budově Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek.

Žádost: 4.6.2005. jménem obce podal Ing.Petr Bohatec, starosta obce
Autor návrhu znaku: PhDr.Karel Maráz PhD.
Oznámení při PPHV: 26.9.2005, Mgr.Ivana Levá, kladné vyřízení žádosti
Projednáno v PPHV: 7.9.2005
Rozhodnutí při PS PČR: 21.9.2005, č.60

Popis obecního znakuObrázek Obec Skrchov Znak Ve stříbrno-zlatě modrým vlnitým břevnem děleném štítě nahoře položené černé křídlo se zlatým, jetelovitě zakončeným perizoniem a černé zkřížené ostrve, dole červený zvon.

Popis obecního praporuObrázek Obec Skrchov Prapor List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, modrý vlnitý a zvlněný žlutý, v poměru 5 : 1 : 4. V bílém pruhu v žerďové polovině položené černé křídlo se žlutým, jetelovitě zakončeným perizoniem, ve vlající polovině černé zkřížené ostrve. Ve žlutém pruhu červený zvon. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Výklad znaku a praporuFigura orlího křídla odkazuje na rodový erb pánů z Lomnice a dvě zkřížené ostrve na znak města Letovic, který používají od roku 1936 a který byl převzat z erbu vrchnosti Ronoviců. Zvon v dolní části štítu připomíná místní dominantu obce a to historickou kapličku, červená tinktura byla zvolena jako barva hlíny, která se zde v okolí v minulosti těžila. Modré zvlněné břevno představuje řeku Svitavu, odkazuje na název obce Skrchov – Skrejchov, který znamenal obec skrytou v meandrech řeky. Tinktury štítu jsou převzaty z erbů vrchnosti, tedy stříbrná představuje pány z Lomnice a zlatá představuje Letovice.
Pokud jde o prapor, ty jsou tzv. heraldické, čili opakují znak, pouze štít je rozpuštěn v listu praporu.

Zpět na začátek stránky