Informace OÚ

1. Domů >> 3. Obecní úřad >> Informace OÚ

INFORMACE PRO OBČANY – PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

Parkování na chodníku

Stále častěji se setkáváme se stížnostmi na parkováním osobních automobilů na chodnících. Upozorňujeme proto řidiče na skutečnost, že tento přestupek může kdokoliv ze spoluobčanů nahlásit na odbor dopravy a řidič může být pokutován. Apelujeme na řidiče, aby svým jednáním nekomplikovali chůzi chodcům a to především v zimních měsících, kdy jsou chodníky bezpečnější než silnice, po které se musí zaparkované vozidlo obcházet. Je jenom na Vás zda Vám záleží na bezpečností našich spoluobčanů. Jménem občanů naší obce Vám děkujeme

INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY MÍSTNÍ

Poplatky místní na rok 2020

Obecní úřad Skrchov upozorňuje občany, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo vlastní v k.ú. obce rekreační objekt, že splatnost poplatku za komunální odpad je 30.červen 2020.

• Výše poplatku pro občany s trvalým pobytem je 400Kč za fyzickou osobu.

• Výše poplatku za rekreační objekt odpovídá výši poplatku za jednu fyzickou osobu 400Kč.

Dále OÚ upozorňuje, že splatnost místního poplatku za psa je 30.červen 2020.

• Výše poplatku za psy chované držitelem je 100Kč za prvního psa a 150Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

• Výše poplatku za psy chované držitelem ve starobním nebo invalidním důchodě je 60Kč za prvního psa a 90Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Každý poplatník je povinen poplatek uhradit hotově v úředních hodinách nebo na účet OÚ Skrchov č.ú. 17825631/0100, VS – číslo domu, ve zprávě pro příjemce uvádějte příjmení a jméno.

Úřední hodiny:
Úterý 17:00 – 18:00 hodin


Více informací lze nalézt na stránkách obce v rubrice: Předpisy a vyhlášky

Formuláře k přihlášení místnímu poplatku: Formuláře


Zpět na začátek stránky