Informace OÚ

1. Domů >> 3. Obecní úřad >> Informace OÚ

INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY MÍSTNÍ

Poplatky místní na rok 2018

Obecní úřad Skrchov upozorňuje občany, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo vlastní v k.ú. obce rekreační objekt, že splatnost poplatku za komunální odpad je 30.červen 2018.

• Výše poplatku pro občany s trvalým pobytem je 400Kč za fyzickou osobu.

• Výše poplatku za rekreační objekt odpovídá výši poplatku za jednu fyzickou osobu 400Kč.

Dále OÚ upozorňuje, že splatnost místního poplatku za psa je 30.červen 2018.

• Výše poplatku za psy chované držitelem je 100Kč za prvního psa a 200Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

• Výše poplatku za psy chované držitelem ve starobním nebo invalidním důchodě je 60Kč za prvního psa a 120Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Každý poplatník je povinen poplatek uhradit hotově v úředních hodinách nebo na účet OÚ Skrchov č.ú. 17825631/0100, VS – číslo domu, ve zprávě pro příjemce uvádějte příjmení a jméno.

Úřední hodiny:
Úterý 17:00 – 18:00 hodin


Více informací lze nalézt na stránkách obce v rubrice: Předpisy a vyhlášky

Formuláře k přihlášení místnímu poplatku: Formuláře


Zpět na začátek stránky