Knihovna


1. Domů >> 4. Obec >> Knihovna

Oficiální název: Obecní Knihovna Skrchov

Obrázek nová knihovna

Provozovatel: Obec Skrchov
Adresa úřadu: Skrchov 19, 679 61 Letovice
E-mail úřadu: obec.skrchov@centrum.cz
                info@obec-skrchov.eu
Web obce: www.obec-skrchov.eu
Adresa knihovny: Skrchov 19, 679 61 Letovice
Knihovnice: Marie Mikuláštíková
E-mail knihovny: knihovna.skrchov@centrum.cz
                      knihovna@obec-skrchov.eu
Web knihovny: www.knihovnaskrchov.webk.cz formát odkaz externí web
Provozní doba:
Letní čas – Pátek 18:00 – 19:00 hodin
Zimní čas – Pátek 16:00 – 17:00 hodin

Obrázek nová knihovna - internet

Přístup veřejnosti k bezplatnému internetu je možný v provozní době knihovny, v úředních hodinách obecního úřadu, nebo dle dohody.


Obrázek logo Obecní knihovna Skrchov

Zpět na začátek stránky