• Velikonoční tvoření s Šárkou Trubákovou

Obecní úřad ve Skrchově zve všechny děti, rodiče, prarodiče na velikonoční posezení s výrobou velikonočních ozdob Velikonoční tvoření s Šárkou Trubákovou v sobotu 24.března 2018 ve 13:00hodin na Obecním úřadě ve Skrchově. Všichni jsou srdečně zváni!

Obrázek pozvánka Velikonoční tvoření s Šárkou Trubákovou Skrchov 24.3.2018

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Oznámení uzavření Obecní knihovny Skrchov

Oznámení o uzavření obecní knihovny Skrchov. Obecní úřad ve Skrchově a Obecní knihovna Skrchov informuje občany, že knihovna bude od 1.března do 31.března 2018 uzavřena. Naposledy bude otevřeno v pátek 23.února 2018 a znovu otevřeno bude v pátek 6.dubna 2018. Děkujeme čtenářům za pochopení.

Oznámení uzavření Obecní knihovny Skrchov březen 2018   


Zpět na začátek stránky

, , ,

Žádné komentáře

• Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem – Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov.
Zadavatel Obec Skrchov tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s využitím zákona č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 508.653,–Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek:
27.3.2018 do 14:00 hodin, Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov
Termín otevírání obálek:
27.3.2018 ve 14:0­5 hodin, OÚ Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Skrchov

Výzva k podání nabídky   


Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 17.3.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 27.3.2018
Evidenční číslo: 636
Odkaz WWW stránky Operační program Životní prostředí

Zpět na začátek stránky

, , , ,

Žádné komentáře

• Svátek MDŽ

Obecní úřad ve Skrchově u příležitosti svátku MDŽ uspořádal pro všechny ženy posezení v sobotu 10.března 2018 na Obecním úřadě. Součástí posezení s občerstvením byla poutavá přednáška paní Bc. Dany Šimkové formát odkaz externí web o životě Marie Terezie spojená s překvapením, letos se jednalo o dva knižní tituly Uvězněni a Útěk do Mombasy s osobním věnování přímo od autorky paní Bc. Šimkové. Děkujeme paní Bc. Dany Šimkové za poutavou přednášku a všem, kteří se na akci podíleli a zúčastnili se.

Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018
Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018 Obrázek Skrchov Svátek MDŽ posezení a přednáška 10.3.2018

Odkaz Webová fotogalerie Picasa


Zpět na začátek stránky

, , , , , , ,

Žádné komentáře

• Divadlo Miri Fajta Letovice

Miri Fajta – Rómská divadelní komedie. Jste zvání na komediálně laděný sitcom ze života rómské rodiny. Toto úspěšné divadelní představení Miri fajta neboli Moje rodina, vzniklo původně jako aktivita komunitního centra v takzvaném Bronxu. Repríza v sobotu 17.března 2018 v koncertním sále Základní umělecké školy Letovice formát odkaz externí web, Masarykovo nám. 29, Letovice. Rezervace míst na robinstria2846@gmail.com nebo na telefonu 777 886 092. Vstup dobrovolný.

Obrázek pozvánka Divadlo Miri Fajta Letovice 17.3.2018

Zpět na začátek stránky

, , , , ,

Žádné komentáře

• Farmářské trhy 2018 Boskovice

Od 15.března 2018 vždy ve čtvrtek od 9:00 do 16:00 hodin budou v Boskovicích na Masarykově náměstí pokračovat tradiční Farmářské trhy. Nakoupit můžete opět výpěstky a výrobky pocházející z regionální produkce. Termíny konání Farmářských trhů v Boskovicích v roce 2018 – 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 30.8., 27.9., 25.10., 22.11. a 20.12.2018. Zdroj foto a informací www.boskovice.cz formát odkaz externí web.

Obrázek Boskovice Farmářské trhy 2018

Zpět na začátek stránky

, ,

Žádné komentáře