Registr oznámení


1. Domů >> 3. Obecní úřad >> Registr oznámení

Registr oznámení dle zákona č.159/2006 Sb.Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Web registruskrchov.centralni-adresa.eu formát odkaz externí web

Poučení pro žadatelePřestupku se dle § 23 dopustí fyzická osoba, která:
• používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
• poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru

Za přestupek lze dle § 24 uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Uvedené přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

FormulářeFormuláře k podání žádosti nahlížet do registru

Kontaktní spojení


Adresa úřadu: Skrchov 19
                          679 61 Letovice

Starostka:       Věra Kolářová
                          Skrchov 15
                          mob.: 733 364 219
                          mob. privat: 606 233 350
                          starosta@obec-skrchov.eu

Místostarosta: František Bubeník ing.
                          Skrchov 9
                          mob.: 733 363 259
                          mob. privat: 605 069 704
                          mistostarosta@obec-skrchov.eu

E-mail úřadu: obec.skrchov@centrum.cz
                       info@obec-skrchov.eu

Datová schránka obce ID: tq6a94d

Web obce:       www.obec-skrchov.eu

Web registru:  skrchov.centralni-adresa.eu formát odkaz externí web

Zpět na začátek stránky