• Zasedání zastupitelstva obce 3.12.2019


V ÚTERÝ 3.12.2019 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.7-2019
3.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
4.Zpráva Finančního výboru
5.Schválení Rozpočtu obce Skrchov na rok 2020
6.Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Skrchov na rok 2021–2022
7.Schválení smlouvy na financování služeb sociální prevence okresu Blansko pro rok 2020
8.Projednání žádosti o příspěvek na rok 2020
9.Stav napojení VDJ Skrchov na SV Letovice
10.Schválení smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízením služebnosti
11.Projednání záměru dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov
12.Projednání nákupu pozemků do vlastnictví obce Skrchov
13.Projednání zprávy o řešení nedostatku vody ve VDJ Skrchov
14.Řešení průjezdnosti na místní komunikaci 2c
15.Projednání výše poplatku za směsný komunální odpad na rok 2020
16.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.1-2019 o místním poplatku ze psů
17.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.3-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.4-2019 o místním poplatku ze vstupného
20.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.5-2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
21.Obecně závazná vyhláška obce Skrchov č.6-2019 o místním poplatku z pobytu
22.Schválení vyplácených odměn na rok 2020
23.Schválení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce pro zastupitele na rok 2020
24.Stanovisko k silnici I/43 – úsek III
25.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 3.12.2019   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 26.11.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.12.2019
Evidenční číslo: 759


Zpět na začátek stránky

, , ,

 1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Aktuálně

  Aktuálně

  Zasedání ZO

 • Informace OÚ

  Informace OÚ

  Informace pro občany

 • Upozornění

  Upozornění

  Informace ke koronaviru

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv