• Záměr dispozice s nemovitostí ve vlastnictví obce Skrchov


Obec Skrchov vyhlašuje v souladu s ustanovením §39 zákona č.128/2000Sb., zákon o obcích, v platném znění, záměr prodeje částí pozemku p.č.294/1 v k.ú. Skrchov. Předmětem zveřejněného záměru je oddělení tří částí pozemků o celkové výměře cca 122 m2 z pozemku p.č.294/1 vedené jako ostatní komunikace – ostatní plocha, více v textu oznámení.
Záměr prodeje částí pozemku p.č.294/1 v k.ú. Skrchov   
Záměr prodeje částí pozemku p.č.294/1 Příloha Mapka   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 17.11.2019
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 4.12.2019
Evidenční číslo: 748


Zpět na začátek stránky

, , , , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)