• Sazebník úhrad


Obec Skrchov stanoví v souladu s § 5 odst.1 písmeno f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízení č. 173/2006Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací.
Sazebník úhrad za poskytování informací   

Vyvěšeno na úřední desce obce Skrchov dne 19.2.2011 – evid.č. 240

Zpět na začátek stránky

Obec Skrchov

, , , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)