• Zasedání zastupitelstva obce 31.7.2018


V ÚTERÝ 31.7.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Rozpočtové opatření č.5-2018 a č.6-2018
3.Projednání podání žádosti o dotaci na zateplení střechy a výměnu zdroje vytápění budovy OÚ a schválení smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
4.Schválení ,,Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucím zřízení služebnosti“ na parcele číslo 294/1 v k.ú. Skrchov
5.Schválení ,,Obecně závazné vyhlášky č.1/2018 obce Skrchov k regulaci zásobování vodou“
6.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 31.7.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 24.7.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 1.8.2018
Evidenční číslo: 658


Zpět na začátek stránky

, , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)