• Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018


V ÚTERÝ 19.6.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Závěrečného účtu obce Skrchov za rok 2017
3.Schválení účetní závěrky k 31.12.2017
4.Rozpočtové opatření č.3-2018 a č.4-2018
5.Posouzení vymahatelnosti pohledávky
6.Schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov
7.Vodojem Skrchov – řešení nedostatku vody
8.Studie odtokových poměrů
9.Schválení rozpočtových nákladů – OÚ Skrchov, zpevněné plochy
10.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 19.6.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 12.6.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 20.6.2018
Evidenční číslo: 651


Zpět na začátek stránky

, , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)