• Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018


V úterý 6.3.2018 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Schválení Výzvy k podání nabídky na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
3.Zvolení členů a náhradníků do výběrové komise na výběr zhotovitele na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
4.Schválení příkazní smlouvy na provedení výběru zhotovitele projektu „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
5.Schválení cenové nabídky na administraci projektu pod názvem „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov“
6.Schválení smlouvy o výpůjčce a darovací
7.Projednání nabídky na využívání „SMS INFO KANÁLU“
8.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 6.3.2018   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 27.2.2018
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 7.3.2018
Evidenční číslo: 634


Zpět na začátek stránky

, , ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)