• Zasedání zastupitelstva obce 14.12.2017


Ve čtvrtek 12.12.2017 v 18:0­0hodin se koná v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skrchov veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Účast občanů je vítána.

Program zasedání:
1.Kontrola plnění přijatých usnesení
2.Pozvání BaL Teluria – Skrchov
3.Pozvání p. Pánka – stížnost
4.Rozpočtové opatření č.6-2017 a č.7-2017
5.Zpráva finančního výboru k navrženému rozpočtu obce na rok 2018
6.Schválení rozpočtu obce na rok 2018 a rozpočtového výhledu na roky 2019–2020
7.Schválení odměn
8.Schválení smlouvy na věcné břemeno s E.ON Distribucí, a.s. České Budějovice na
venkovní vedení VN na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
9.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na vodovodní přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
10.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na kanalizační přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
11.Schválení smlouvy na věcné břemeno s BaL Teluria s.r.o. Skrchov na plynovodní přípojku na p.č.297/1 v k.ú. Skrchov
12.Pravomoc starosty pro schvalování rozpočtového opatření
13.Schválení Plánu inventur a inventarizační komise
14.Schválení výše místního poplatku na rok 2018 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15.Schválení obecně závazné vyhlášky obce Skrchov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.Zpráva kontrolního výboru
17.Různé
Zasedání zastupitelstva obce 14.12.2017   

Datum vyvěšení na úřední desce obce Skrchov: 7.12.2017
Datum sejmutí z úřední desky obce Skrchov: 15.12.2017
Evidenční číslo: 622


Zpět na začátek stránky

, , ,

 1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)

 • PŘELOŽIT

  CzechEnglishFrenchGermanItalianPolishSpanish
 • Aktuality

  Aktuality

  Vyvěšení tibetské vlajky

 • Upozornění

  Upozornění

  Pojízdná prodejna

 • Upozornění

  Upozornění

  Svoz komunálního odpadu

 • Fotogalerie

  Fotogalerie

  Mikulášská nadílka 2019

 • Archiv